LẠM PHÁT


Trang chủ | Sách mới | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Cách viết LVTN | Thông báo

(norcalblogs.com)

 Thông tin lạm phát

   LP có thể tăng mạnh trở lạiNín thở ... chờ LPLP tăng nhưng đã hết lực đẩy | LP năm 2008LP giảm sao giá vẫn tăngVN cần có phương án chống thiểu phátLP vẫn còn, giảm phát có dấu hiệu | CPI một tiến hai lùi | CPI giảm lần đầu trong năm 2008 |

Lạm phát trên thế giới

  Zimbabwe bỏ 12 chữ số 0 trên đồng tiền

Tiếng Việt

Lê Khương Ninh, 2008, "Giảm lạm phát bằng niềm tin," Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 28, tháng 7-2008, tr. 55-59.

Chính, PM, 2009, "Chủ động trước nguy cơ lạm phát hậu kích cầu trên thế giới và ở Việt Nam," Tạp chí Cộng sản 180.

Dung, N, "Không thể giải quyết được lạm phát nếu không chịu đánh đổi," VNN 20-8-08.

Ngọc, B, 2008, "Về hiện tượng CPI âm trong tháng 10-2008," Tạp chí Cộng sản số 21 năm 2008.

Trang, PTT, 2009, "Các yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam," Tạp chí Kinh tế và dự báo 6-2009.

Từ, NH, 2007, "Nhận diện đúng nguyên nhân tăng giá để có giải pháp tốt nhất kiềm chế LP," Tạp chí Cộng sản 137.

Tự, NĐ, 2008, "Ngân hàng trong cuộc chiến chống lạm phát thời gian qua," Viện Kinh tế TP HCM.

English

Aizenman, J, 2008, "Inflation Targeting and Real Exchange Rates in Emerging Markets," NBER WP 14561.

Aldasoro, JI, 2009, "Inflation Differentials in the Euro Area and Their Determinants - An Empirical View," WDI WP 958.

Arunachalam, R, 2008, "Is There Dowry Inflation in South Asia ?," NBER WP 13905.

Bordo, MD, 2008, "Bretton Woods and the Great Inflation," NBER WP 14532.

Egert, B, 2007, "Real Convergence, Price Level Convergence, and Inflation Differentials in Europe," WDI WP 895.

Horvath, R, 2008, "Inflation Differentials in EU New Member States : An Emprical Evidence," WDI WP 937.

Klenow, PJ, 2008, "State-Dependent or Time-Dependent Pricing : Does It Matter for Recent US Inflation," Quarterly Journal of Economics CXXIII(3), August.

Logan, TD, 2008, "Are Engel Curve Estimates Biased ?"  NBER WP 13870.

McCallum, BT, 2008, "Inflation Determination with Taylor Rules : Is New Keynesian Analysis Critically Flawed ?" NBER WP 14534.

Mihaljek, D, 2009, "Catching-up and Inflation in Transition Economies: The Balassa-Samuelson Effect Revisited," BIS WP 270.

Rebelo, S, 2002, "Why Are Rates of Inflation so Low after Large Devaluations ?" NBER WP 8748.

Sim, CA, 2009, "Inflation Expectations, Uncertainty and Monetary Policy," BIS WP 275.

Stock, JH, "Phillips Curve Inflation Forecasts," NBER WP 14322.

Vlasicek, B, 2009, "Inflation Dynamics and the New Keynesian Phillips Curve in EU-4," WDI WP 971.

Vlasicek, B, 2009, "Monetary Policy Rules and Inflation Process in Open Emerging Economies : Evidence for 12 New EU Members," WDI WP 968.