Kinh tế môi trường


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Thông báo

Thông tin kinh tế môi trường

   Bó tay với ngập, TP HCM phát động dân học ... bơiĐầu độc 8.000 ha đất nông nghiệpĐịa phương tố nước rỉ rác Đa Phước "thất thoát" ra sôngCá sông Nhuệ chết do ô nhiễm nước thải | Công nghệ xử lý chất thải người bằng nước biển |

 

English

Dell, M et al., "Climate Change and Economic Growth : Evidence from the Last Half Century," NBER WP.

Tiếng Việt

An, H, 2007, "Nguy cơ từ các con đập trên thượng nguồn sông Mê Kông," Tuổi Trẻ 23-9-2007.

Anh, TT, 2008, "Những thách thức trong bảo vệ môi trường," Tạp chí Cộng sản 167.

Hà, TH, 2008, "Bảo vệ môi trường ĐBSCL," Tạp chí Cộng sản 167.

Friedman, T, 2009, "Nóng, phẳng, chật - Bài 1 : Thế giới nóng, phẳng, chật," Tuổi Trẻ 6-6-2009.

Friedman, T, 2009, "Nóng, phẳng, chật - Bài 2 : "Để lại sau" là quá muộn," Tuổi Trẻ 7-6-2009.

Friedman, T, 2009, "Nóng, phẳng, chật - Bài 3 : Nghèo năng lượng," Tuổi Trẻ 8-6-2009.

Friedman, T, 2009, "Nóng, phẳng, chật - Bài 4 : Chiến thắng xanh," Tuổi Trẻ 8-6-2009.

Loan, M, 2009, "Đập nước hủy diệt các con sông," Tuổi Trẻ 27-5-2009.

Thanh, NV, 2009, "Xây dựng mô hình kinh tế sinh thái hiện đại trong phát triển đất nước," Tạp chí Cộng sản 185.

Thành, CT, 2009, "Bảo vệ môi trường - Yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ mới," Tạp chí Cộng sản 179.

Tuổi Trẻ, 2009, "Ngày trái đất - Kỳ 1 : Sa mạc xanh."

Tuổi Trẻ, 2009, "Ngày trái đất - Kỳ 2 : Hiện tại được 1, tương lai mất 10."

Tuổi Trẻ, 2009, "Ngày trái đất - Kỳ cuối : Thay đổi tận gốc."