Sách Kinh tế học vĩ mô


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Lời giới thiệu

Nội dung

 • Chương 1 : Các vấn đề chung về kinh tế học vĩ mô.
 • Chương 2 : Đo lường sản lượng quốc gia.
 • Chương 3 : Phân phối thu nhập quốc dân.
 • Chương 4 : Thất nghiệp.
 • Chương 5 : Cung cầu tiền tệ và lạm phát.
 • Chương 6 : Mô hình nền kinh tế mở.
 • Chương 7 : Mô hình tổng cung - tổng cầu.
 • Chương 8 : Mô hình IS-LM.
 • Chương 9 : Phân tích mô hình tổng cầu.
 • Chương 10 : Mô hình Mundell-Fleming.
 • Chương 11 : Mô hình tổng cung và đường cong Phillips.
 • Chương 12 : Tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô và các lý thuyết mới.
 • Chương 13 : Mô hình tăng trưởng kinh tế nội sinh.
 • Chương 14 : Mô hình tăng trưởng kinh tế ngoại sinh.

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Lý thuyết và thực tiễn quản lý nền kinh tế

Lê Khương Ninh

Sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian gần nhất

 

Sách trình bày và giải thích cặn kẽ các lý thuyết kinh tế cổ điển (classical), tân cổ điển (neo-classical), chu kỳ kinh tế thực (real business cycle), cũng như lý thuyết Keynes. Các lý thuyết này sẽ giúp người đọc hiểu rõ bản chất của các hiện tượng kinh tế vĩ mô, cũng như giúp hoạch định và thực thi các chính sách phù hợp.

Với mục tiêu là vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tế nên nhiều tình huống thực tế ở Việt Nam (nhất là lạm phát trong giai đoạn 2007-08 và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế) và trên thế giới cũng được phân tích thấu đáo trong quyển sách này.