Kinh tế giáo dục


Trang chủ | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi | Cách viết LVTN | Thông báo

Mục tiêu của trang này là tìm hiểu cách thức phát triển nền giáo dục nước nhà với phương châm là tạo điều kiện cho tất cả mọi người tiếp cận cơ hội có được kiến thức cần thiết cho mình, nhất là những người nghèo và chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.

Nếu các bạn có bài viết hay, vui lòng gởi cho lekhuongninh@gmail.com để chúng tôi cập nhật. Rất cám ơn.

Thông tin

   Bí mật Polichinelle : Mở trường đại học lót tay 2 tỷTôi chỉ là Ashkenazy ! Hay quốc nạn loạn chức danh, học vị

Tiếng Việt

Nhạ, PX, 2009, "Mô hình đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp ở nước ta hiện nay," Tạp chí Khoa học ĐHQG HN 25.

Nguyên, NH, 2009, "Từ dối trá đến kinh doanh giáo dục," VNN 22-6-2009.

English

Bedard, K, 2008, "Where Class Size Really Matters : Class Size and Student Ratings of Instructor Effectiveness," Economics of Education Review 27. Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng gởi cho lekhuongninh@gmail.com.

Belfield, CR, 2008, "Performance Pay for Teachers : Determinants and Consequances," Economics of Education Review 27. Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng gởi cho lekhuongninh@gmail.com.

Chiappori, P, 2008, "Investment in Schooling and the Mariage Market," CID Working Paper 156.

Fan, C.S., 2007, "The Brain Drain, "Educated Unemployment, Human Capital Formation, and Economic Betterment," Economics of Transition 15(4).

Gary-Boro, RJ, 2008, "Efficient Tuition Fees and Examinations," Journal of the European Economic Association 6(6).

Jhingran, D, 2009, "Addressing Educational Disparity," WB Policy Research Working Paper 4955.

Lenton, P, 2008, "The Cost Structure of Higher Education in Further Education Colleges in England," Economics of Education Review 27. Khi cần bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Luo, X, 2009, "Education and Wage Differentials in the Philippines," Policy Research Working Paper 5120.