Cơ hội việc làm


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Điểm thi

Giới thiệu việc làm, cung cấp kỹ năng tìm việc và kỹ năng làm việc là mục tiêu của trang này.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

  • Công ty thuốc thú y Á Châu cần tuyển hai nhân viên quảng bá và tiếp thị sản phẩm với điều kiện làm việc và tiền lương ưu đãi. Liên hệ thầy Ninh lekhuongninh@gmail.com.

TÌM VIỆC

  • http://www.vietnamworks.com : Trang này cung cấp thông tin việc làm và các vấn đề có liên quan khác. Rất hữu ích.
  • Onlinejobs : Trang này cung cấp thông tin việc làm. 
  • Workbank : Trang này cung cấp thông tin việc làm.