Bất động sản


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

 

(corbis)

 Tiếng Việt

Hoàng, VQ, 2008, "Hậu quả của tín dụng BĐS ở Mỹ và nghĩ về các biện pháp phòng ngừa ở VN," Tạp chí Cộng sản 4.

Hoàng, VQ, 2008, "Mối liên kết giữa TT BĐS, vốn và tiền tệ," Tạp chí Cộng sản 7.

Linh, NTM, 2008, "Phát triển TT BĐS lành mạnh và bền vững," Tạp chí Cộng sản 13.

Trang liên quan : Đô thị hóa

 Thông tin bất động sản (BĐS)

  Hà Nội : 47 hộ bị nuốt đất - Quan sai, dân ráng chịuDân tố vì bị lừa bán đấtHà Nội điều chỉnh giá đất vùng venGiá đất tăng hàng ngàyNhà đất Hà Nội xác lập mặt bằng mớiNhà giá rẻ thành giá cao do giới đầu cơ thao túngGiá đất đang chuẩn hóaKỳ 3 : Yếu tố làm giá BĐS đang nổi trộiKỳ 2 : Giá BĐS tăng giảm theo tin đồnKỳ 1 : BĐS tan băng hay bị thổi giáTTBĐS : Quả bom nổ chậmTT BĐS trầm lắng không phải là thảm họaMặt bằng giá đất mới ở TP HCM10 sự kiện BĐS lớn 2008 | BĐS 2008 | 4 bất ổn của TT BĐSXác định giá đất khác nhauĐáy TT BĐS |  

Tra cứu giá đất

Tiếng Việt

Chung, Q, 2009, "Long Hậu : Khi một m2 đất nông nghiệp rẻ hơn một tô phở," Thời báo Kinh tế Sài gòn 18-6-2009.

Điển, NV, 2009, "Hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý nhà nước để điều tiết hiệu quả thị trường bất động sản," Tạp chí Cộng sản 175.

Nguyên, A, 2009, "Xiếc nhà đất ở Hà Nội," Thanh Niên 9-11-2009.   

English

Balan, JM, "Land and Power : Evidence from Chile," NBER WP 12517.

Shi, et al., 1997, "Agricultural Land Values under Urbanizing Influences," Land Economics (Feb), pp. 90-100.

Capozza, D. et al., 1989, "The Fundamentals of Land Prices and Urban Growth," Journal of Urban Economics 26, pp. 295-306. Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Ghatak, M, 2007, "Land Reform and Agricultural Productivity in India : A Review of the Evidence," Oxford Review of Economic Policy 23(2).

Ghatak, M, "Land Reform."

Leung, K.Y., 2006, "Intrinsic Cycles of Land Price: A Simple Model," JRER 28(3), 2006. Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Titman, S., 1985, "Urban Land Prices under Uncertainty,"AER 75(3) (June).

Livanis, G. et al., 2006, "Urban Sprawl and Farmland Prices," AJAE 88(4) (Nov.), 915-929.

Alston, J.M., 1986, "An Analysis of Growth of US Farmland Prices, 1963-82," AJAE (Feb.) Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Cavailhes, J. et al., 2003, "Urban Influences on Periurban Farmland Prices," European Review of Agricultural Economics 30(3), pp. 333-357.

Hùng, L.V. và cộng sự, 2007, "Chánh sách đất đai từ khi đổi mới - tư duy và hiện thực," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 350, Tháng 7/2007.

Chicoine, D.L. 1981, "Farmland Values at the Urban Fringe: An Analysis of Sale Prices," Land Economics 57(3).

Arnott, R.J. et al,, 1979, "The Transition of Land to Urban Use," Journal of Political Economy 87(1). Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Bebirschka, M. et al., 1994, "Land Price Volatility in a Geographically Dispersed Market," AJAE (May), pp. 185-195. Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Brueckner, J.K., 1990, "Growth Controls and Land Values in an Open City," Land Economics 66(3). Khi cần nội dung bài viết này, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Egert, B, 2007, "Determinants of House Prices in Central and Eastern Europe," WDI WP 894.

FEER, 2008, "China's Land Reform : Speeding the Plough."

FHA