BẢN THÂN


Trang chủSách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Lê Khương Ninh

Lý lịch khoa học (CV)

Chuyên môn : Kinh tế học (vi mô và vĩ mô), Tài chánh - Ngân hàng, Đầu tư doanh nghiệp.

Thể thao : Bóng đá, cầu lông, bóng bàn, xe đạp.

Sở thíchDu lịch, sưu tầm postcard phong cảnh.

Lưu trữ :

  BIS | Caballero's papersCư xử | DBEmpirics | ET free | Ghatak's papers | Hoa gạoMicrofinance | Khiến người khác | KTTT : SterkenLý Lan | MP3Mua bán đất cậy thầy phong thủyPCA01 | PGS | PGS2PP chọn mẫuPrinceton IIERebelo | Robert AumannRobert Shiller | Sơn Nam | Stiglitz's papersSuspended zoningIFPRI | Sala-i-Martin's | Tài liệuUNDP Publications | VPLWB's data & researchworldpress | Yingyi Qian    

Học vấn

Bài báo

Sách đã viết

  • Banking reforms in Vietnam : Read further
  • Kinh tế học vi mô, 404 trang, NXB Giáo Dục 2008 : Xem sách 
  • Kinh tế học vĩ mô, sắp xuất bản : Xem sách
  • Tài chánh quốc tế : Xem sách
  • Tài chánh vi mô, sắp xuất bản : Xem sách
  • Sáp nhập và thôn tính doanh nghiệp : Xem sách