Bài giảng 


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài tập | Thông báo | Điểm thi

(corbis)

Mục tiêu của trang này là cung cấp các tư liệu học tập (bên cạnh các tư liệu nghiên cứu ở các trang khác) cho các sinh viên và học viên, nhằm giúp cho việc học đạt kết quả tốt nhất. 

Bài giảng

Đối với ngành học Kinh tế, việc học lý thuyết kết hợp với nghiên cứu thực tế là điều rất quan trọng vì như vậy mới có thể hiểu được cách thức vận dụng các nguyên lý lý thuyết vào thực tế. Do đó, các em sinh viên (nhất là cấp độ đại học) nên rèn luyện kỹ năng này để khỏi bỡ ngỡ khi ra làm việc. Bài giảng và bài tập của các môn học trong trang này cũng nhằm giúp các em đạt được mục tiêu này.