Điểm thi


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

(corbis)

Điểm thi ở đây vẫn có thể sai sót nên chỉ mang tính tham khảo. Do đó, sinh viên cần xem điểm do nhà trường chính thức công bố. Nếu có ý kiến, vui lòng email cho lekhuongninh@gmail.com.

Đang cập nhật điểm. Mời các em sinh viên quay trở lại xem.

Đại học chánh quy

 

Năm học 2009-10 - Học kỳ 1

Sinh viên phản hồi cho giáo viên qua lekhuongninh@gmail.com . Do bận việc nên giáo viên có thể chậm trả lời email. Các em thông cảm.

Cao học