Đầu tư nước ngoài (FDI)


Trang chủ | Sách mới | Bản thân | Bài giảng | Bài tập | Thông báo

Thông tin FDI

  FDI "Giật cục"Thu hút FDI giảm mạnhFDI : Không cấp phép tràn lanFDI 2008FDI hơn 60 tỷ USDĐịa phương cạnh tranh thu hút FDI !!!Tính toán vốn FDINhững phản ứng về sân golf và vấn đề tế nhị FDI | FDI trong bài toán giảm nhập siêu .

Số liệu FDI

  FDI VN 2008 : 64 tỷ USD | Hai kỷ lục FDI 2008FDI thực hiện và số đăng ký59 tỷ USD FDI 9 tháng đầu 2008FDI 8 tháng đầu 2008Mừng hay lo với FDI  

Trang liên quan : Cục ĐT nước ngoài (Bộ KH-ĐT) |

Bài tham khảo :

Tiếng Việt

Hiệu, NV, 2006, "Thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Thực trạng, triển vọng và giải pháp," Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế 343.

Hương, NT, 2009, "Đầu tư trực tiếp nước ngoài 2008," Tạp chí Cộng sản 170.

Huyền, P, 2009, "FDI và câu chuyện bội thực của ngành thép," VNN 5-8-2009. 

Huyền, P, 2009, "Bất động sản hút FDI nhưng nhiều dự án hứa," VNN 6-8-2009.

Huyền, P, 2009, "Dự án FDI lớn : Đến hoành tráng, đi nhẹ nhàng," VNN 7-8-2009.

Tâm, TM, 2009, "Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nền kinh tế Việt Nam : Những thành tựu, hạn chế và giải pháp phát triển," Tạp chí Hoạt động khoa học 8-2009.

English

Baumik, S, 2009, "Chinese's State Economic Cooperation Related Investment," WDI WP 966.

Bevan, AA, 2000, "Determinants of FDI in Transition Economies," WDI WP 342.

Chidlow, A, 2008, "Regional Determinants of FDI Distribution in Poland," WDI WP 943.

Doanh, LD, 2002, "FDI in VN : Results, Achievement, Challenges and Prospect," IMF.

Melevede, B, 2007, "FDI and the Consequences : Towards More Complete Capture of Spillovers," WDI WP 886.

Vadlamannati, KC, 2008, "India and South Asia - Indian Economic Reforms and FDI : How Much Difference DO They Make to Neighbours?" WDI 923.

Vadlamannati, KC, 2009, "Impact of Foreign Investment on Idustrial Productivity : A Subnational Study of India," WDI WP 953.