Strona główna
"Lekcja Wolności"
to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej
z okazji 25-tej rocznicy
pierwszych wyborów do parlamentu
oraz okresu poprzedzającego - obrad Okrągłego Stołu.