Клас Леканороміцети

Клас Леканороміцети - Lecanoromycetes

 

Плодові тіла наявні (апотеції, рідше перитеції). Аски унітунікатні, леканорового типу. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка. Специфічна особливість – утворюення симбіотичних комплексів із водоростями - лишайників.

 

Клас Локулоаскоміцети, або Дотідеоміцети – Loculoascomycetes (Dothideomycetes)

 

Плодові тіла наявні, представлені псевдотеціями. Аски бітунікатні. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка. Конідіальні спороношення розвинуті.

 

Порядок Плеоспоральні – Pleosporales

 

Псевдотеції кулеподібні або грушоподібні, з однією або декількома локулами, занурені в тканину рослини-господаря. Сумки в локулах або утворюють шар гіменію, або зібрані у пучки. Сумки завжди бітунікатні. Відомі як сапротрофи на різноманітних рослинних залишках, а також паразити рослин.

 

Рід вентурія – Venturia. Об'єднує паразитів трав'янистих та деревних рослин, які уражують листя та плоди. На живих листках та плодах утворюється конідіальне спороношення, на відмерлих – сумчасте. Найбільш розповсюдженим видом є Venturia pirina – вентурія грушова (рис. 128). Гриб паразитує на груші і викликає захворювання, яке відоме під назвою „парша”. Паразитує гриб в конідіальній стадії, яка має назву фузикладій грушовий (Fusicladium pirinum). Уражує гриб листя, плоди, пагони. На листках утворюються плями невизначеної форми, чорнувато-оливкові; на них з'являються дернинки конідіального спороношення. Конідієносці прості, оливкові. Конідії утворюються на їх верхівці, поодинокі, обернено-булавовидні, видовжено-грушовидні, одноклітинні, згодом двоклітинні, оливкові або майже безбарвні. На плодах спочатку утворюються дрібні чорно-оливкові плями. Згодом вони розростаються, зливаються. Тканина плода під плямою корковіє. Уражені плоди розвиваються ненормально, викривляються, розтріскуються, втрачають смакові якості й товарну цінність. Сумчасте спороношення розвивається в сапротрофних умовах на опалих уражених листках, що перезимували. Плодові тіла – псевдотеції – виступають назовні верхівкою, оточеною бурими щетинками. Сумки 8-ми спорові, оточені парафізами. Спори оливкові, видовжені, з однією перегородкою. Верхня клітина спори часто довша і ширша.

         Інший вид цього роду – V. inaequales – вентурія яблунева – викликає паршу яблунь.

 

Comments