Waarom vragen we jullie hulp?

HELP MEE DE KWALITEIT VAN DE OEVERVEGETATIE IN LEIDEN EN OMMELANDEN IN KAART TE BRENGEN


In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden de oevers vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting en het beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom.

Leiden en de omliggende gemeenten proberen door aangepast beheer en plaatselijke herinrichting, met name langs het netwerk van recreatieve fietsroutes, de biodiversiteit van de oevers te verbeteren.


Het Naturalis Biodiversity Center en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden willen in kaart brengen met welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen profiteren. Omdat het enkele jaren duurt voordat de resultaten van een aangepast beheer zichtbaar worden zijn gegevens over plantensoorten van de oevers voor de komende 5 tot 10 jaar nodig.


Er zijn veel gegevens te verzamelen en het zou mooi zijn als dat met hulp van veel mensen gedaan kan worden.

Je hoeft geen specialist te zijn om ons te helpen. Er zijn 24 indicatorplanten gekozen die je leert herkennen. Enkele ken je zeker al, de andere leer je snel via foto's en filmpjes (Leer de indicatoren te herkennen). Je noteert de aanwezigheid van deze indicatorsoorten langs een 40 meter oeverdeel ('Onderzoeken': hoe doe ik dat?).

Dezelfde oever hoeft maar eens per 2-3 jaar bezocht te worden maar vaker mag ook: gegevens verzameld op dezelfde locatie op verschillende tijdstippen gedurende de zomer en door verschillende mensen zijn nuttig.
Bezoek zoveel oevers als je wilt, in je buurt of stap op je fiets and ga je omgeving ontdekken. We streven voor een oeverkaart van de regio zo compleet mogelijk. 


Onzeker? Misschien ken je iemand in je omgeving die planten kent en met wie je op stap kan gaan. Ook willen we je helpen en organiseren wij workshops.


Door aan het onderzoek mee te doen zul je ook de oevers bij je in de buurt op een hele andere manier ervaren.

Probeer maar en deel je enthousiame met je vrienden en familie !


Je wordt een van onze mede-onderzoekers. Je bijdrage kun je binnen een week op de kaart zien, met een groene/oranje/rode(slecht) kleur die de kwaliteit van de oever aangeeft. In het najaar krijg je een verslag over het onderzoek. We informeren ook de gemeentes zodat ze hun beheer kunnen beoordelen.


Zou je graag aan het onderzoek of aan een workshop mee willen doen ?

Heb je nog vragen of aanmerkingen ?

Stuur een bericht naar 

Oeverplanten@gmail.com…........................................................................................................................................
Project en website ontworpen door Jacqueline Henrot, gastonderzoeker van het Naturalis Biodiversity Center, in opdracht van de 'Denktank Biodiversiteit Leidse Ommelanden': Wil Tamis (Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden), Marco Roos (Naturalis Biodiversity Center) en Ckees van Oijen (Van Oijen Sustainability).

Het eerste jaar van het project (2018) is uitgevoerd in samenwerking met Vincent van Peelen en Leon Bekooy, Master studenten van het Naturalis Biodiversity Center en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden

Contacts
Monitoring data en workshops: oeverplanten@gmail.com
Wetenschappelijk ontwerp en website: jacqueline.henrot@naturalis.nl


Comments