Contact Information

English: 

PhD. Nguyen Le Hoang Anh
Faculty of Mathematics and computer sciences,
University of Science, Vietnam National University - Ho Chi Minh City,
227 Nguyen Van Cu, District 5, Hochiminh City,
Vietnam.
Email: nlhanh@hcmus.edu.vn, nguyenlehoanganh@gmail.com

Vietnamese:

TS. Nguyễn Lê Hoàng Anh
Khoa Toán - Tin học,
Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG TPHCM,
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp HCM,
Việt Nam.
Email: nlhanh@hcmus.edu.vn, nguyenlehoanganh@gmail.com