Leguanism

Den här hemsidan handlar om den allt mer framträdande globaliserings ideologin som just nu sprids som en löpeld över världen, leguanism. I alla världsdelar pågår upprop från unga människor till de styrande generationerna att anamma leguanismens idelogiska mekanismer. Precis som många ideologiska teorier som uppstår i kölvattnet av de senaste århundradet saknas en djupare bredd i kunskaperna hos människor. Vi vill med den här sidan förtydliga och förklara vad de senaste 30 årens forskning i globaliseringsteorier och dess påverkan på individer har kommit fram till. Det saknas en bredare diskussion kring leguanismens fördelar och nackdelar i samhället. Förhoppningsvis bidrar den här sidan till en djupare förståelse kring varför leguanismen idag är en växande rörelse som är till stor fördel för den enskilda individen i dagens komplexa samhälle.

Tankesmedjan SVECA, för individ och samhälle

Bloggportal länksamling