Turaga

Turaga jsou starší lidé z ostrova, jsou dobře informovaní o všem, co se v
jejich vesnici nebo v Metru děje. Turaga učili Matorany celé věky a Matorané se
od nich dozvěděli o mnoha věcech z minulosti.
Turaga jsou téměř Matorané. Bylo odhaleno, že Toa Metru (Vakama, Nokama, Nuju,
Matau, Onewa a Whenua) byly Matorany dříve než se stali Toa. A také víme, že
se případně stali Turagy.
Odbornost Turagy je asi na stejné úrovni jako Matorana.
Turagové vypadají mnohem starší hlavně proto, že vědí tak mnoho a hodně moc
učí Matorany. Jejich duševní schopnost může ovládat sílu "šlechitcké masky"
(Noble Mask), kterou mohou využívat.
Matoran nemůže použít síly Kahohi, zatímco Turaga nemůže užívat velké masky (Great Masks).


Turaga Vakama je majitelem ohromné ohnivé hole a ochránce Tahovi legendy.
Je pověstný svou prudkou povahou a nesmírnou kuráží. Nemá čas na nesmysly a recese.
Jeho troufalost by ho mohla dostat do potíží.
Vakoamova maska je Kanohi Huna, jeho nástroj je starověká ohnivá hůl.


Turaga Matau je ochránce Lewaovi legendy.
Když je mezi svými lidmi je zakřiknutý, klidný a stálý po otci.
Ale v jeho přítomnosti by jste měli být ve střehu a pečlivě ho sledovat,
jinak se stanete obětí jednoho z jeho žertů.
Je také odvážný bojovník a vůdce, který vyžaduje oddanost.
Matau má masku Kanohi Mahiki a jeho nástrojem je hůl Kau Kau.


Turaga Onewa je ochráncem Pohatovy legendy.
Jako všichni z jeho rodu, se neomylně a rychle pohybuje přes rozbitou zem.
Onewa je v jeho kmeni známý jako "rozhodčí", jeho rozhodnutí nejsou nikdy
zpochybňována, třebaže jemu samotnému někdy trvá delší dobu než vymyslí plán.
Onewa má masku Kanohi Komau a jeho nástroj je mocné kamenné kladivo.

Turaga Nokama je ochránkyní legendy Gali.
Ví mnoho o mořích, oceánech a řekách, ale samotná Gali toho ví více.
Nokama skvěle řeší neshody mezi ostatními.
Má masku Kanohi Rau a její nástroj je obrovská vidllička.


Turaga Nuju chrání legendu Kopaky.
Nuju má ohromné vidění a tím má více času reagovat na vzniklou situaci,
než kdo jiný. Její Kanohi Matau (maska telepatie) zesiluje jeho síly
a dovolí mu jeho myslí pohybovat různými předměty. Nuju vypráví příběhy,
při tom používá gestikulaci a hvízdání, které může tlumočit pouze Matoro.
Nástrojem, který Nuju používá je ledové kladívko.


Turaga Whenua chrání legendu Onui.
Dohlíží na práci v rozlehlém skalním lomu a komplexu tunelů. Vždy předvídá
problémy ještě dříve než se vyskytnou. Každý obyvatel Mata Nui ví, že Whenua
je čestný, upřímný, má dobrý úsudek, je moudrý a počestný.
Whenuova maska je Kanohi Ruhu a jeho nástroj je vrták od Onua.


Comments