Nieuws‎ > ‎

Passief wonen, LEGO en een computer game

Geplaatst 26 aug. 2015 02:20 door Frederick D'alleine

Met het project “Passief wonen, LEGO en een computer game”, gesteund door flankerend onderwijs van de provincie West-Vlaanderen maakten we  een computergame omtrent de ecologische voetafdruk. Hiermee willen we leerlingen van het lager onderwijs  bewust maken van het feit dat ze meer aandacht moeten hebben voor het milieu.  Uitgangspunt van het spel werd onze ecologische voetafdruk. Op onze planeet leven we allen met een te grote ecologische voetafdruk en hierdoor vernielen we de aarde. In het spel vliegen we naar een nieuwe planeet waar we moeten proberen te leven met een kleinere voetafdruk. Hierbij leren  de leerlingen allerlei relevante zaken omtrent energie, waterverbruik, eten en afval

Indien je het spel wil uitproberen, klik op de onderstaande link.

http://www.vtiveurne.be/index.php/36-archief/archief1314/53-nationaal-internationaal

Vervolgens kies je voor Ecocraft, het spel wordt gedownload. Indien de browser problemen zou geven, kies voor ‘ toch uitvoeren’ en je kunt van start. Wil je slechts 1 onderdeel van het spel spelen volg dan de instructies op de site.

Daarnaast voorzagen we in het project ook de uitbouw van het gebruik van onze LEGO Innovation Studio met een item omtrent zonne-energie. Gebruik makend van de LEGO-zonnepaneeltjes maakten onze leerkrachten zoals voorzien een basiscursus voor het lager onderwijs.  In plaats van meteen over te stappen op het geven van nascholing aan de leerkrachten uit het lager onderwijs kozen wij er evenwel voor om deze nieuwe module eerst in de klaspraktijk uit te testen met een lagere school uit de streek.  Op basis hiervan werd het lespakket aangepast en nog uitgebreid met een luikje omtrent een zonnepaneel op normale schaal

De evaluatiemomenten met de basisscholen leerden ons evenwel dat het voor de lagere scholen niet altijd even makkelijk is om vervoer naar onze school mogelijk te maken.  Om het bereik van dit project te verhogen werd dan ook beslist om deze module “Zonne-energie” ook in een uitleenversie beschikbaar te stellen voor verderaf gelegen scholen die de nascholing volgden.

Scholen die wel naar de school komen, hebben de meerwaarde dat ze dit pakket kunnen koppelen aan een andere concrete doelstelling van dit project.  Zij kunnen namelijk wat ze geleerd hebben omtrent de ecologische voetafdruk én het gebruik van zonne-energie koppelen aan een didactisch bezoek aan het gerealiseerde passiefhuisje.

Binnenkort hoort u wel wanneer we onze nascholing hieromtrent plannen zodat je met deze pakketten aan de slag kunt.

Verder hopen we  om het project tijdens het schooljaar 2015-2016 uit te breiden met een eco- of solar race tussen de verschillende lagere scholen indien hiervoor voldoende interesse is.
Comments