Legislatie‎ > ‎

Legea Arhivelor Nationale

Legea nr.16/1996 - Legea Arhivelor Nationale 

(actualizata la data de 24.12.2006)

 

(fragment)

 

Dispozitii generale

 

- Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al României documentele create de-a lungul timpului de catre organele de stat, organizatiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare si religioase, precum si de catre persoanele fizice. Acestor documente statul le asigura protectie speciala, in conditiile prezentei legi.

- Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, in sensul prezentei legi, se intelege: acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice si alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum si inregistrari foto, video, audio si informatice, cu valoare istorica, realizate in tara sau de catre creatori romani in strainătate.

- Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza de catre Arhivele Nationale, unitate bugetara in cadrul Ministerului de Interne.

Arhivele Nationale isi exercita atributiile prin compartimentele sale specializate si prin directiile judetene ale Arhivelor Nationale.

Protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza in conditii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar in caz de razboi sau de calamitati naturale, de catre creatori si detinatori, cu sprijinul organelor desemnate cu atributii speciale in asemenea situatii si cu asistenta de specialitate a Arhivelor Nationale.

- Persoanele fizice si persoanele juridice, creatoare si detinatoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, denumite in continuare creatori si detinatori de documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor in conditiile prevederilor prezentei legi.

 

[…………]

 

Detalii la adresa: http://infrasoft.ro/resurse/Legea%2016%20din%201996.pdf

Ċ
Documenta DMS,
9 sept. 2013, 04:48
Comments