Legalisatie park Stille Wille Oirschot

Op deze website kunt U alle informatie en activiteiten terugvinden vanaf 2006 , die hebben geleid tot een nieuwe bestemming voor Stille Wille: "recreatie, permanent wonen toegestaan". Een zogenaamde ' dubbelbestemming' 

Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad van Oirschot na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek met positief resultaat unaniem ingestemd met een voorstel voor medewerking aan een dubbelbestemming van Stille Wille. 

In oktober 2014 heeft de provincie een positief besluit genomen om het gebied Stille Wille planologisch te benoemen als gebied ' integratie stad/land'. Deze zogenaamde kaartaanpassing is nodig en een voorwaarde voor een nieuwe dubbelbestemming. 

Op 29 september 2015 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het collegevoorstel voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan met een dubbel-bestemming. 

Op 11 april 2016 heeft het college het voorontwerp bestemmingsplan voor Stille Wille gepubliceerd

Op 5 januari 2017 heeft het college het ontwerp bestemmingsplan voor Stille Wille gepubliceerd. (zie nieuwspagina november2016 t/m januari 2017)

Op 20 juni 2017: heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd.  

Laatste update website: 14 maart 2018 

laatste nieuwspagina: Nieuws overig 2017/2018

Op onderstaande pagina's  kunt u alle ontwikkelingen, acties en informatie volgen vanaf oktober 2014. 

Op de pagina nieuws vanaf 2006 een historisch overzicht van alle activiteiten. Door op de onderstreepte titel te klikken komt u op de betreffende pagina's: 

  Klankbordgroep bestemmingsplan Stille Wille:

  Hierin zijn alle belangengroepen van Stille Wille (vereniging Bestwil, vereniging VHSW, niet gebonden huiseigenaren en Stille Wille Brabant) vertegenwoordigd: permanente bewoners, recreanten en parkbeheer. De klankbordgroep is betrokken geweest bij het in 2010/2011 door de gemeente ingestelde onderzoek voor een dubbelbestemming en blijft zich namens alle huiseigenaren inzetten, totdat de gewenste bestemming definitief is bereikt. 

  Leden van de klankbordgroep:

  Elly Kroes, Jaap Breedveld, Joop Wilmer, Rianne Ypelaar, Barry Stavert en Frans Meulendijks/voorzitter. 

  Reacties/vragen/opmerkingen kunt u het beste sturen naar een van de 2 bewonersverenigingen op Stille Wille of naar de directie van Landgoed Stille Wille

  Bewonersvereniging Bestwil: www.bestwil.nl

  Landgoed Stille Wille: www.stillewille.nl