Overzicht: De bomen en het bos leren zien

https://sites.google.com/site/leerstrategien/ Er wordt gebruik gemaakt van de manier waarop hersenen met informatie omgaan.

Deskundigen op het gebied van Leren zijn er zeer positief over.


STUDIEVAARDIGHEIDS TECHNIEKEN: ORGANISATIE VAN HET WERK

 

1 Planning

 1. Breng structuur aan in je werkzaamheden Plannen  (Voorkom uitstelgedrag)
 2. Maak gebruik van vaste strategieën.  Pas je leerstijl/leesstijl aan, aan het doel.
 3. Maak gebruik van audiovisuele middelen.
 4. Haal belemmerende emoties weg en vervang ze door positieve: Zelfvertrouwen.
 2 Een doel stellen

          Stel je doel:Wat wil je? Wat heb je nodig? Wat houdt je tegen?

          Verdeel je leerstof en tijd in hapklare brokken

 1. Inventariseer tijd en middelen (Hoeveel tijd heb je, studielast)? Wat moet af? Wanneer? Hoeveel bl? Maak een jaarplanning. (Bovenbouwklassen) hier
 2. Welke activiteiten heb je per dag? Wanneer kan je wel en niet studeren? Maak een weekplanning (Onderbouw/bovenbouw).
 3. Op welke tijdstippen van de dag kan het beste leren/studeren? Maak een dagplan met alarm (Alle vakken evenveel tijd, 15 min werken 5 min rust, MSN uit) alarm= shedule.zip
 4. Geef alle vakken evenveel tijd. Geen huiswerk? Lees dan vooruit, dan snap je de docent beter. Je kunt tijdens lessen langer opletten.

3 Stappenplannen

De eenvoudigste zijn tekstenstrategie 1 (voort teksten) en 2 (voor leerboeken)

Deze stappenplannen zorgen er voor dat er groepen informatie-eenheden met hoge informatiedichtheid ontstaan. (chuncking (hercodering) in kleiner aantal hoge informatie-eenheden) zie Wikipedia. Hierdoor onthoudt je stukken tekst beter waardoor je beter verbanden kan leggen tussen tekstonderdelen.


4 Werk in detail

 

Ga de diepte in

Om de belangrijkste zaken in teksten te kunnen vinden moet je:

 1. Eerst naar plaatjes, grafieken en tabellen kijken. (Je activeert dan voorkennis)
 2. Ga nu een mindmamp maken van het geheel, dit kan elektronisch met Freemind (Freeware)
 3. Een andere manier is een tweekolommentabel. Links schuin en dikgedrukte woorden, rechts eigen uitleg. (Teksttrategie 2)
 4. Zoek naar signaalwoorden in teksten en zoek waar ze op slaan. Zet zinnen met die woorden om in een vraag. (Signaalwoorden.doc)  of  http://nl.wikipedia.org/wiki/Signaalwoord
Volg je de bovenstaande aanwijzingen dan kan dat in vrijwel alle gevallen voldoende zijn. Wil je nog meer? Neem dan de rest van de site door.
4 Handige Hulpjes
Wil je aantal handige hulpmiddelen om je het werk te vergemakkelijke en informatie te verzamelen?:

 

Comments