Aanpak


 1. Intakegesprek

Mijn begeleiding begint met een intakegesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. In het gesprek wordt in kaart gebracht waar de problemen liggen en wat ik voor u kan betekenen.

 

2. Didactisch onderzoek en opstellen handelingsplan

Na het intakegesprek volgt een didactisch onderzoek. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt het startniveau bepaald en wordt er een handelingsplan opgesteld. In dit plan staat de problematiek, de doelstellingen, de werkwijze en het evaluatiemoment beschreven.