Vergoedingen

Remedial teaching wordt in het algemeen niet vergoed. Soms is het mogelijk om de kosten (deels) vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar, de belastingdienst, uit een PGB of uit de Algemene Bijstandswet.


remedial teaching huiswerkbegeleiding bijles onderzoek cito dyslexie dyscalculie rekenproblemen leerproblemen cito toetstraining leergebonden financiering didactisch intelligentie voorburg