Scholen

Externe remedial teacher voor uw leerlingen

Met de invoering van Passend Onderwijs kunnen scholen desgewenst extra zorg inkopen. Praktijk Leerbij kan voor kortdurende of langdurende zorg worden ingekocht. Zowel onder schooltijd als na schooltijd.

 Werkwijze van Leerbij voor uw leerlingen

  • Er wordt gewerkt met een handelingsplan

  • De begeleiding vindt individueel (op school) plaats

  • Er is regelmatig contact met de school, de leerkrachten, ouders en andere betrokkenen zodat de zorg goed op elkaar kan worden afgestemd.