Remedial teaching

Een leerachterstand kan invloed hebben op de leerprestaties, het zelfvertrouwen en de motivatie van uw kind. Het doel van remedial teaching is om de leerachterstand in te halen. Tijdens de remedial teaching wordt er veel geoefend met leerstof die uw kind nog niet goed beheerst. Daarbij staat een veilige leeromgeving centraal zodat uw kind optimaal tot ontwikkeling komt en weer plezier ervaart bij het leren. Indien mogelijk is er regelmatig contact met de school/leerkracht. Klik voor meer informatie op aanpak.

 

Voor wie is Remedial teaching?

 • Kinderen die hulp nodig hebben bij het leren.

 • Kinderen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug.

 • Kinderen die door andere redenen een leerachterstand hebben opgelopen bij één of meerdere vakken.

Leerbij biedt hulp bij:

 • Rekenen

 • Taal

 • Anderstalige leerlingen (Nederlands als tweede taal)

 • Woordenschat

 • Spelling

 • Werkwoordspelling

 • Technisch lezen

 • Begrijpend lezen

 • Dyslexie

 • Dyscalculie

 • Faalangst
 • Werkhouding

 • Concentratieproblemen