Sint Hubertuslaan 25
4205 ZA Gorinchem
T 0183 - 640505
Rekeningno. NL81 INGB 0007 5774 63
ANBI informatie hier            
 
 Leefgemeenschap met gastvrije opvang
 .....................................................................................................................................
 
  Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. 
  De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven.
 
  Het accent ligt op de bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. 
 
  Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën.
  Ook veel particulieren dragen Zilt een warm hart toe. Stichting Zilt ontvangt geen subsidies en is voor haar werk
  deels van giften afhankelijk.
 .....................................................................................................................................
 
Bekijk hieronder een filmpje dat gemaakt werd toen Jannie genomineerd werd voor vrijwilliger van het jaar 2014 voor Gorinchem. Het filmpje geeft goed weer wat (wonen in) Zilt inhoudt.
Hier ziet u wat foto's die iets laten zien van het leven in Zilt

Zilt websiteHome

Onze opdracht
De naam Zilt verwijst naar het   bijbelvers Mattheüs 5:13.

Wonen in Zilt
In Zilt wonen doorgaans ongeveer 20 mensen. Het grootste deel is vaste bewoner.

Zilt als open huis
Naast het gastopvangproject vervult Zilt een bescheiden functie als open huis.

De stichting
Stichting Zilt heeft een bestuur met mensen die het gemeenschapsleven...

We vinden het altijd leuk om in contact te komen met mensen  die interesse hebben om op termijn kernbewoner te worden!