Bestyrelse

e-mail adresse til hele bestyrelsen: bestyrelsen@ledvogtervej.dk Formand
Mike Nielsen (190)

Næstformand
Henriette Sønder (182)
Kasserer
Gitte Hartung (110)

Bestyrelsesmedlem
Henrik Sprøgel (186)
Bestyrelsesmedlem
Revisor
Sine W. Skriver (107)
Suppleanter
Bent Westergaard (184)
Helle Jeppesen (103)
(revisor suppleant)Comments