TIT LIVI. HISTÒRIA DE ROMA, I

 
 
PREFACI

 

Esmenta alguna expressió o idea que demostri l’ús de “ captatio benevolentiae” en el prefaci.

 

Esmenta alguna expressió o idea que desmostri el missatge d’optimisme, orgull nacional, confiança i esperança en la nova era impulsada per August i compartida i divulgada pel cercle de Mecenàs.

 

Esmenta alguna expressió o idea que exemplifica el concepte d’historiografia defensat per Tit Livi

 

ORÍGENS 1-17

 

Digues si són certs o falsos els enunciats següents:

 

En arribar Eneas al Laci, el rei Llatí va signar amb l’heroi troià una aliança. Aquest tractat va ser ratificat més tard amb el casament d’Eneas i Lavínia, filla del rei Llatí.

 

Llatí havia fundat Lavínium, on es van establir Eneas i els seus homes. Ascani, fill d’Eneas i Lavínia, va fundar més tard Alba Longa.

 

Eneas va morir en un combat cos a cos amb Turn, rei dels rútuls i antic pretendent de Lavínia.

 

Ascani, ja fos el fill d’Eneas amb Creüsa, la seva primera esposa, ja fos fill d’Eneas amb Lavínia, va ser el fundador de la gens Júlia.

 

Per voluntat dels déus a  la ciutat de Lavínium van néixer dos bessons, Ròmul i Rem.

 

Ròmul i Rem, en saber el seu origen reial de boca del pastor Faústul, van reunir un exèrcit i van matar Amuli.

 

Els déus van voler que Ròmul fos rei de la ciutat que els dos bessons van decidir fundar a l’indret on havien estat abandonats i criats. Els déus van manifestar la seva voluntat fent volar sis voltors damunt de l’Aventí.

 

Ròmul va respectar l’Ara Màxima i els riutals que allí s’hi celebraven ja que havien estat instaurats per Hèrcules.

 

L’existència de la ciutat només hagués durat la vida d’un home sense la presència de dones, per això Ròmul va decidir enviar una ambaixada als pobles veïns demanant aliances i dret de matrimoni`

 

El primer tempre que es va consagrar a Roma fou el temple en honor del déu de la guerra Mart alçat al Palatí.

 

Ròmul va morir lluitat contra els Veios.

 

Corregeix els errors en els enunciats anteriors.

 

Sovint Tit Livi recull tradicions diferents d’un mateix fet. Algunes vegades es manifesta clarament a favor d’una versió no donant credibilitat a l’altra, altres vegades no pren part per cap d’elles. Cita’n exemples.

 

Ròmul no només va ser el fundador de la ciutat de Roma sinó també va ser qui va organitzar la ciutat en l’àmbit polític i social. Esmenta algunes de les mesures imposades per Ròmul.

 

A Tit Livi l’antiguitat li serveix per justificar alguns costums romans. Cerca informació de les Lupercals i digues l’origen que dóna Tit Livi a les festes.

 

Després de la mort de Ròmul  es van accentuar les tensions entre patricis i plebeus així com entre sabins i romans. Com es van resoldre aquestes tensions?

 

Un altre autor va tractar abastament l’origen de la ciutat de Roma. Qui fou? De quin gènere literari es va servir? Fins a quin esdeveniment arriba la seva narració?

 

 

NUMA POMPIL·LI 18 – 21

 

Numa Pompil·li va ser elegit successor de Ròmul. Malgrat el seu origen sabí, va ser considerat digne del càrrec. Què el va fer mereixedor d’ocupar el tron de Roma?

 

Numa Pompil·li va fer construir el temple de Janus. Quina era la funció d’aquest temple? Va ser gaire útil al llarg de la història de Roma?

 

El regnat de Numa Pompil·li es caracteritza per dos objectius clars i definits, l’un va ser ....................................................................................... i  l’altre ............................................................................................

 

HORACIS I CURIACIS 24 – 26

 

Durant el regnat de Tul·lus Hostili, Romans i Albans es van enfrontar pe tal d’exercir el poder en el Laci. Els caps d’ambdós exèrcits, conscients que la lluita debilitaria ambdós pobles i que el gran enemic era el poble etrusc, van decidir enfrontar representants d’uns i altres en igualtat de condicions. Com que a les files d’ambdós exèrcits hi havia trigèmins, aquests van ser els escollits per al combat. Resumeix l’enfrontament dels Horacis i Curiacis.

 

TARQUINI PRISC: ORIGEN, ESTABLIMENT A ROMA I ELECCIÓ REIAL 34 – 36

 

Luci Tarquini va ser el primer rei etrusc de Roma

 

Quin era el nom etrusc de Tarquini?

Què el va dur a Roma?

Quin paper va jugar la seva esposa en el trasllat a Roma?

Com va assolir la reialesa?

 

Els augurs eren uns sacerdots amb molt de prestigi i consideració a Roma. La seva funció era esbrinar la voluntat dels déus mitjançant l’observació del vol de les aus o de les vísceres d’animals sacrificats. El respecte d’aquests sacerdots el va aconseguir Atus Navi, el qual se’l recordava amb una estàtua a les escales de la cúria.

 

Quan Tarquini va voler afegir més centúries a les tres creades per Ròmul, l’augur Atus Navi va recordar que res no es podia fer si ............................................................................................................................................................................

Tarquini intentant desacreditar els augurs va demanar que ...............................................................................................................................

 

Atus Navi després de consultar les aus va dir ...............................................................................................................................

 

Tot seguit Tarquini va demanar que, si era així, ho fes i el sacerdot .................................................................................................................................................................................................

 

 

SERVI TUL·LI: OBRA DE GOVERN 42 – 44

 

La gran aportació de Sevi Tul·li va ser el cens. En què va consistir? Quants habitants van ser censats? Per què al període de cinc anys se l’anomena lustre?

 

TARQUINI EL SUPERB: ORIGEN I ELECCIÓ REIAL 46 – 49

 

Marca tot allò que sigui cert

 

Servi Tul·li va assegurar el tron

 

Fent un cens dels habitants de la ciutat

Casant les seves dues filles amb els fills de Tarquini

Enviant els fills de Tarquini a l’exili

Envoltant-se d’un cos de seguretat

Repartint entre els romans el territori capturat

 

De les filles de Servi, Tul·lia la menor

 

Va instigar la mort del seu espòs i de la seva germana

Va casar-se sense l’aprovació del seu pare amb qui li havia estat cunyat

Va enviar el seu espòs a Corint a fi d’aconseguir fortuna

Va pressionar el seu espòs perquè matés Servi Tul·li

Va prohibir l’enterrament del seu pare

 

Tarquini el superb, un cop rei,

 

Va eliminar el senat

Va eliminar els seus enemics polítics dictant sentències de mort o embargant-los-hi els bens

Va atreure’s l’amistat dels pobles llatins

Va enviar els seus fills a Delfos per esbrinar qui era l’elegit per a succeir-lo

 

 

TARQUINI EL SUPERB: CONSTRUCCIÓ DEL TEMPLE CAPITOLÍ, DIVERSOS PRODIGIS,  EL SETGE D’ARDEA, EPISODI DE LUCRÈCIA I DERROCAMENT DE LA MONARQUIA 55 - 60

 

Els reis Tarquini Prisc, Servi Tul·li i Tarquini el Superb eren d’origen etrusc. Aquest poble creia fermament que tot venia donat pels déus els quals feien arribar la seva voluntat mitjançant prodigis. Tit Livi recull tot un seguit de prodigis.

 

Quin prodigi va predir a Lucumó que esdevindria rei de Roma?

 

Quin prodigi va predir la grandesa futura de la ciutat de Roma?

 

Quin prodigi durà els fills de Tarquini a Delfos?

 

A Delfos es va rebel·lar qui seria el successor de Tarquini. Segons l’oracle a qui aniria a para el poder de Roma un cop mort Tarquini? Quines interpretacions es van fer de les paraules de l’oracle? Els fets van demostrar que només una interpretació havia estat la correcta. Quins van ser aquests fets?
 
 

Relaciona cada rei amb allò que va aportar a la ciutat de Roma

 

1.       Va afegir dos turons a la ciutat, el Quirinal i el Viminal

2.       Va assegurar la pau signant aliances amb els pobles veïns

3.       Va fer construir el temple de Júpiter a la muntanya Tarpeia

4.       Va exercir el poder de manera despòtica i cruel

5.       Va instituir sacrificis i va establir els col·legis sacerdotals

6.       Va permetre l’edificació de l’espai prop del fòrum

7.       Va celebrar uns grans jocs per als quals es va traçar l’espai del Circ Màxim

8.       Va fer aliances amb els pobles llatins

9.       Va establir els dies fastos i nefastos

10.   Va envoltar la ciutat amb un terraplè, un fossat i una muralla

11.   Va afegir 100 senadors

12.   Va construir la claveguera màxima

13.   Va fer un cens de la població

14.   Va fortificar la ciutat

 

NUMA POMPIL·LI

TARQUINI PRISC

SERVI TUL·LI

TARQUINI EL SUPERB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digues quin episodi il·lustra cada imatge exposant aquells elements que ho justifiquin

 

 

 

 

 

Cerca a internet una imatge que pugui il·lustrar la traïció de Tarpea i justifica’n l’elecció