Inici


Vídeo de YouTube


Guia d'usuari


Aquest espai s'ha creat per donar eines i recursos per fomentar la lectura tant a l'educació primària com a la secundària.

Ja fa temps que s'està incidint en la millora de la comprensió lectora i una d'aquestes actuacions és la utilització explícita d'estratègies lectores. En els països anglosaxons ja fa molts anys que es treballen i disposen de molts materials pràctics amb exemples. Aquí molts professors i centres fa molts anys que les utilitzen però, no hi ha una relació pautada de l'ús d'estratègies lectores.

Per desenvolupar els exemples, s'ha utilitzat el material que hi ha a l'ARC (Aplicació de Recursos al Currículum), tots els textos que es mostren són amb finalitats didàctiques i educatives alhora, també és una altra manera d'ampliar una feina que han fet altres companys.