Bine aţi venit!‎ > ‎Gramatică‎ > ‎

Substantivul-formarea pluralului

Regulă generală: pluralul unui substantiv se formează prin schimbarea terminaţiei (desinenţei):

SUBSTANTIVUL - FORMAREA PLURALULUI - REGULI GENERALE

GEN


SINGULAR


PLURAL

Exemple

singular

plural

Feminin

a

e

Cosa (=lucru)

Cose (=lucruri)

masculin

a

i

Problema (=problemă)

Problemi (=probleme)

Masc.

şi fem.

o

i

Caso (=caz)

mano (=mână)

Casi (=cazuri)

mani (=mâini)

Masc.

şi fem.

e

i

Leone (=leu)

canzone (=cântec)

Leoni (=lei)

canzoni (=cântece)Există anumite grupuri de litere finale care au următoarele reguli de formare a pluralului:

SUBSTANTIVUL - FORMAREA PLURALULUI - DUPĂ GRUPURI DE LITERE

SINGULAR

PLURAL

Exemple

masculin

feminin

masculin

feminin

-ca

-chi

-che

monarca-monarchi

barca-barche

-ga

-ghi

-ghe

Stratega-strateghi

excepţie: belga - belgi

Strega-streghe

i”

accentuat

-cia


-cie


farmacia-farmacie

-gia


-gie


bugia-bugie

-chia


-chie


gerarchia-gerarchie

i” neaccent.

-cia


-ce


Faccia-facce

exceptie: camicia-camicie

-gia


-ge


Frangia-frange

excepţie: ciliegia-ciliegie

-scia


-sce


Ascia-asce

-io (i accentuat)

-ii


zio-zii


-io (i neaccentuat)

-i


figlio-figli


*

-co

-chi


Buco-buchi

excepţie: amico-amici

-go

-ghi


Lago-laghi


**

-co

-ci


Medico-medici

excepţie: pizzico-pizzichi


-go

-gi


teologo-teologi

excepţie: obbligo-obblighi    * cuvintele cu accentul pe penultima silaba (ex: cuvantul „buco” are 2 silabe „bu”- „co” şi accentul pe vocala „u” din penultima silabă)

    ** cuvintele cu accentul pe antepenultima silaba (ex: cuvantul „medico” are trei silabe: me-di-co şi accentul pe vocala „e” din antepenultima silabă)


Exista substantive care au aceeaşi formă la singular si la plural. Acestea se numesc invariabile: cinema, foto, moto, specie, re (substantivele monosilabile), università (substantivele terminate în vocală accentuată), sport etc.

Există substantive care au numai formă de singular sau numai formă de plural şi se numesc defective.

Exemple de substantive care au numai formă de singular: superbia, schiavitù, cromo, alluminio, grano, miele, fame, sete, roba, Natale, Pasqua, equatore etc.

Exemple de substantive care au numai formă de plural: forbici, mutande, calzoni, cesoie, spiccioli, vicinanze, occhiali, dintorni, spezie, posteri, viveri, ferie, tenebre etc


Unele substantive au formă dublă de singular iar altele au formă dublă de plural.


Exemple de substantive cu formă dublă de singular:

Singular

Plural

arma, arme (=armă)

armi

cavaliero, cavaliere (=cavalier)

cavalieri

forestiero, forestiere (=străin)

cavalieri

mestiero, mestiere (=meserie)

mestieriExemple de substantive cu formă dublă de singular (cele 2 forme de singular au şi semnificaţie diferită):

Singular

Plural

braccio (=braţ)

bracci (=braţe ale unui râu, ale unui fotoliu)

braccia (=braţele corpului uman)

cervello (creier)

cervelli (=minţi, inteligenţe)

cervella (=materia cerebrală)

corno (=corn)

corni (=coarne ca instrumente muzicale)

corna (=coarnele animalelor)

filo (=fir)

fili (=fire de iarbă, de telefon etc)

fila (=fire, iţe in sens figurat)

fondamento (=bază)

fondamenti (=bazele unei ştiinţe)

fondamenta (=fundaţiile unei clădiri)

membro (=membru)

membri (membrii familiei, ai unei societăţi)

membra (membrele corpului uman)


Substantivele compuse

Sunt acele substantive alcătuite din 2 sau mai multe cuvinte (părţi de vorbire) unite care formează un cuvînt cu o nouă semnificaţie.

In limba italiană substantivele compuse pot fi alcătuite din:

substantiv+substantiv

cavolfiore =conopidă (Cavolo=varză + fiore=floare)

substantiv+adjectiv

terracotta=teracotă (terra=pământ + cotta=coaptă)

adjectiv+substantiv

bassorilievo=basorelief (basso=jos, adj. + rilievo=relief)

adjectiv+adjectiv

pianoforte=pian (piano=incet + forte=tare)

verb+substantiv

portacenere=scrumieră (porta=poartă, vb + cenere=scrum)

verb+verb

dormiveglia=veghe (dormi=dormi + veglia=veghează)

adverb+verb

benestare=bunăstare (bene=bine + stare=a sta)

Substantivele alcătuite din prepoziţie/adverb+substantiv nu sunt substantive compuse ci prefixate: sopratassa (=suprataxă), sottoveste (=furou) etc.


Pluralul substantivelor compuse

Substantiv compus

Singular

Plural

Regulă

substantiv+substantiv

cavolfiore

cavolfiori

Trece la plural numai termenul al doilea

Excepţie: capofamiglia-capifamiglia, cassapanca-cassepanche

substantiv+adjectiv

terracotta

terrecotte

Trec la plural ambii termeni

Excepţie: palcoscenico-palcoscenici

adjectiv+substantiv

bassorilievo

bassorilievi

Trece la plural numai termenul al doilea

Excepţie:mezzaluna-mezzelune

adjectiv+adjectiv

pianoforte

pianoforti

Trece la plural numai termenul al doilea

verb+substantiv

cavatappi

passaporto

portacenere

cavatappi

passaporti

portacenere

dacă subst. este la plural - ramâne neschimbat

dacă subst. este la singular – se trece la plural

dacă subst. este feminin – rămâne neschimbat

verb+verb

dormiveglia

dormiveglia

Este invariabil

adverb+verb

benestare

benestare

Este invariabil


Comments