"Üdvözlet"

Nyíri Csaba Polgármester - Leányfalu augusztus 27., 6:36 · szerkesztve

kimásolva 2014.09.12. 6:13 Dr. Tóth Béla által innen: https://www.facebook.com/NyiriCsabaPolgarmester/posts/853617997989307

ÚJRA MEGJELENT A LEÁNYFALUI HÍREK...íme az én válaszom!

Elkötelezett demokrataként - bár az engem nem kedvelők ezt igyekeznek kétségbe vonni - őszintén örülök, hogy Kristály Árpád úrnak újra lehetősége van információs havilapjának megjelentetésére, mert ezzel is színesedik közéletünk. Több szemmel, más elgondolásokból kiindulva, személyes véleményekkel rávilágítva közös gondjainkra - ez nemes gondolat és üdvözlendő mindaddig, amíg az írások célja nem a lejáratás, a hiányos ismeretből adódó félreinformálás (mert rosszindulatú ferdítésre nem is merek gondolni!) és a sugárzó gyűlölet. Szóval: HAJRÁ LEÁNYFALUI HÍREK, közeledik az önkormányzati választás ideje és üdvös lenne, ha a magukat megméretésre szánó jelöltek két újságban is elmondhatnák szeretett Leányfalunk érdekében tenni kívánt elképzeléseiket. Én most itt is leírom, mint már annyiszor szóban is elmondtam és kértem, hogy a kampányok ne ellenségeskedést szüljenek, ne egymás lejáratása, gyalázása legyen a fő szempont, hanem a jelöltek programjaikat jelentessék meg, és ha adott a lehetőség, akkor azokat vitassák is meg! Én eddig is igyekeztem minden kampányomban ehhez tartani magam, soha nem gyalázkodtam, s ígérem, hogy ezután sem fogok. Az arcomba vágott kesztyűt nem fogom visszavágni, helyette megpróbálok tényekkel érvelni, mint ezt teszem most is.

Véleményem szerint egy újság, ha "információs" is és nem kíván "bulvár babérokra" törni, mielőtt leír valamit - tájékozódik. Utána jár, meggyőződik a benne közöltek VALÓDISÁGÁRÓL, mert - szerény véleményem szerint - csak akkor hiteles, amennyiben állításai korrektek. Több olyan információt közöl a lap, mely nem felel meg a valóságnak, és amennyiben csak annyit tettek volna, hogy visszanézik a LEÁNYFALU újság júliusi számát és fellapozzák az augusztusban, szeptemberben elvégzendő munkákról szóló tudósítást, akkor bizonyára nem írták volna le a Malomnál lévő híd javításáról szóló kitételt. De elég lett volna, ha a lapba író Loszmann János képviselő urat megkérdezik. Ő, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke részese döntéshozóként a fejlesztéseknek. Meggyőződésem, hogy nem titkolta volna el Önök elől ezeket a fontos információkat. Ugyanis a híd helyreállítása megkezdődött, sőt nemcsak ezé, hanem az Akácos útnál lévőé is. És van egy jó hírem, mi az acélsínnel megerősített változatot terveztettük! Hasonlóan a hidakhoz, elkezdődik a Duna-felőli oldalon a járdák javítása, sőt a kerékpár- és gyalogos úté is. Csakhogy a bekerülési összeg nagysága miatt közbeszereztetni kellett, ez az eljárás pedig meglehetősen időigényes! De jó hír, hogy reményeink szerint szeptember végére elkészül minden. Loszmann képviselőtársamat ha megkérdezték volna, akkor bizonyára elmondta volna, hogy szó sincs "pár száz millió forint hitel felvételéről a strand bővítéséhez". A KÓPÉ pályázik a TAO program kínálta lehetőségként (gyermekek számára vízipólós akadémiát terveznek), s ha nyernek, még egyszer leírom: HA NYERNEK, ők lennének a beruházók. Tehát nem az önkormányzat! De Loszmann képviselő úr, bizonyára arról is tájékoztatta volna a szerkesztőségüket (amennyiben megkérdezték volna!!!), hogy "miért adják egymásnak a kilincset a jegyzők, a közterület felügyelők és egyéb alkalmazottak" a Polgármesteri Hivatalban. Feltételezem, hogy nem kérdezték meg, ezért most én leírom, és amennyiben ellenőrizni kívánják, akkor forduljanak nyugodtan LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ! Dr. Sz. T. nem mérte fel a rá váró feladatok súlyát akkor, amikor Dr. Kasnyik Zsolt távoztával (aki a Miniszterelnökség államtitkárának kabinetfőnökségét vezeti főosztályvezetői beosztásban) megpályázta Leányfalu jegyzői beosztását. A képviselő-testületi ülésekre rendszeresen késve küldte a napirendi pontokat, horribile dictu volt olyan alkalom is, amikor aznap! Ritkaság számba ment, ha volt olyan hónap, amikor két-három napot nem hiányzott volna. Nem készültek el határidőre hivatalos ügyeink. Jogos lenne a kérdés: akkor miért tűrtem idáig? A válaszom nagyon egyszerű: én már éreztem, hogy előbb utóbb olyan történik, ami helyrehozhatatlan lesz, és a törvény biztosította jogomnál fogva lépnem kell! De a Polgármesteri Hivatal hatalmas empátiával megáldott munkatársai kértek, biztosítsak számára még bizonyítási lehetőséget. Hallgattam rájuk, meg következett az áprilisi parlamenti választás, melynek lebonyolításáért személyesen, mint a Helyi Választási Iroda vezetője ő volt a felelős! A választás hetében hétfőn nem jött be dolgozni, majd kedden olyan állapotban jelentkezett munkára, hogy kénytelen voltam hazaküldeni. Betegállományba ment, majd április 22-én, a parlamenti választás után!!! jelentkezett munkára. Ekkor közöltem vele, hogy nincs bizalmam a munkájához és közös megegyezéssel váljunk el. Ez megtörtént. Információm szerint új munkahelyén másfél hónapot töltött! Gondoljanak bele: mi történt volna akkor, ha nincs aljegyzőnk, s nem kérem meg a megyei főjegyzőt, hogy CSÜTÖRTÖKÖN!!! (választás vasárnap, és az aláírási jog egyedüli birtokosa a HVI vezetője, a jegyző) vegye ki az esküt aljegyző asszonytól és nevezze ki a HVI vezetőjévé. Elárulom: LEÁNYFALUN SZÉGYENSZEMRE ÉRVÉNYTELEN LETT VOLNA A VÁLASZTÁS! Ezt józan fejjel nem vállalhatta senki. H.J.P. közterület felügyelő saját kérésére távozott Leányfaluból június 30-val. Július elsejével Szentendre város közterület felügyelője lett. Ott másfél hónapot bírt ki, tudomásom szerint már nem dolgozik Szentendrén. Utódja M.J. próbaidős volt, amikor szolgálati jelvényéért bement a Pest Megyei Rendőr főkapitányságra, ott úgy viselkedett, hogy ki kellett vezetni, s panaszt tett ellene az ügyeletes tiszt, javasolva, hogy fontoljuk meg további foglalkoztatását. Az "egyéb alkalmazottak", akik távoztak 1 fő a Pénzügyi Osztályról, neki olyan ajánlatot kínált egy MULTI cég (megduplázva havi fizetését), aminek nem tudott ellenállni. Őt nagyon sajnáljuk, mert mi taníttattuk, s a Pénzügy élére kiszemelt utódként gondoltunk rá. Ez tehát a leányfalusi TERROR HÁZA valós története.

Vancsó István ügyvezető, tulajdonos " A Kft. felelőssége" című írásában csak a lényeget hallgatta el, és fejlesztésellenességgel vádolja 2002. óta valamennyi képviselő-testületet, mivel már Szinna Gábor polgármester úr idejében - 2005-ben - megalkották a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), mely hullámtérben, árterületen nem engedi a lakóházas építkezést. A HÉSZ-be a településrendezési eljárásban közreműködő államigazgatási szervek vonatkozó előírásai csak kötelező érvénnyel beemelésre kerültek. A Kemping területét egyedi telkekre osztva, azokat értékesítve, majd oda az új tulajdonosok házakat húzva az Önkormányzat felelősségét firtatnák, ha jön az árvíz, - teljes joggal, - s kérhetnék a kiköltöztetést, a teljes helyreállítást, teszem hozzá: KÖZPÉNZBŐL!!! mivel a HÉSZ alapján engedélyezték az építkezést. Ezért szabályoz úgy a HÉSZ, hogy sok kicsi kemping lehet, vagy néhány nagy, a telkek összevonásával. Egyébként a Kft. részéről a pótdíj nélküli adótartozás is jelentős, meghaladja az ÖTMILLIÓ FORINTOT. Ha valóban, mint a szerző írja: "a Kft. tulajdonosai is jó Leányfalusiak", már réges régen befizették volna a hosszú évek óta húzódó adóhátralékukat, amely összegből például cca. ezer négyzetméter utat felújíthattunk volna!

A "Gyulai Pál kilátó" felállításáért még a "daliás időkben", lassan húsz éve indult meg a gyűjtés. Az építési engedélyt Szentendrétől kérte az akkori vezetés. Úgy tudom, hogy valami hiánypótlás elmulasztása végett akadt el a kérelem. Vancsó István fel nem vett tisztelet-díja az önkormányzat elkülönített számláján parkol, rendelkezni felette csak ő jogosult.

Végezetül fel kellene már hagyni ezzel a "Mi nem királyt választottunk, hanem polgármestert!" szöveggel, mert nincs értelme. Én úgy gondolom, hogy megválasztásom óta képviselőtársaimmal együtt Leányfalut szolgálom, szolgáljuk. Fényes bizonyítéka ennek a megépült Ravasz László Könyvtár, az újjáépített Faluház, iskolánk, óvodánk, szép benzinkutunk (jó, ha tudják: kettő ilyen van az országban!! - a másik Budán az Istenhegyi úton), leánygyermekeink HPV elleni beoltatásának finanszírozása (az első 5 önkormányzat között voltunk!), a magántőkéből épült, de mégis a "mi CBA-nk", stb. Arról pedig, hogy ki a Polgármesteri Hivatal vezetője, világosan rendelkezik az Önkormányzati törvény. Polgármester ugyan bárki lehet, - akit a választók többsége alkalmasnak tart - kocsmáros, autodidakta lapszerkesztő, boltos, magánzó, grafomán, volt munkásőr, katonatiszt, színész, úszómester, masszőz, stb., de azért azt engedjék meg, hogy leszögezzem: 24 évvel a rendszerváltoztatás után már szakértelmet, gyakorlatot, kapcsolati tőkét igénylő hivatás kell, hogy legyen.

Válaszomat én valóban békés szándékkal, csupán tisztánlátás végett írtam. Őszintén remélve, hogy a jövőben a köztájékoztatás alapvető normáinak betartása evidencia lesz.

A Leányfalui Híreknek sok sikert és biztos megjelenési lehetőséget kívánok, mert ez minden leányfalusi lakótársunknak érdeke.

Tisztelettel Nyíri Csaba polgármester (leendő polgármester jelölt)

Comments