Přihláška

Dole na stránce naleznete přihlášku na letošní tábor.

Formulář na první straně přihlášky vyplňte a zašlete na adresu:

Ing. Zdeněk Švéda
Bezručova 287
Strakonice  386 01

Součástí přihlášky také jsou:
  • Pokyny pro účastníky: v nich naleznete všechny důležité informace o táboře včetně přesných informací o začátku a konci tábora, či co bude vaše dítě na táboře potřebovat. 
  • Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte: to od Vás budeme potřebovat v den nástupu Vašeho dítěte na tábor, nemusíte ho tedy zasílat poštou. Datum podpisu musí být právě den nástupu na tábor.
  • Zdravotní posudek: jde o potvrzení od vašeho dětského doktora, že se vaše dítě může účastnit letního tábora. I tento dokument stačí předat až při nástupu na tábor.
Přihlášku stáhněte kliknutím na oranžovou šipku vpravo.


Ċ
Jakub Ondrášek,
24. 2. 2018 14:51