Přihláška

Níže naleznete přihlášku na LDT Albrechtice 2017.

Formulář na první straně přihlášky vyplňte a zašlete na adresu:

Ing. Zdeněk Švéda
Bezručova 287
Strakonice  386 01

Součástí přihlášky také jsou:
  • Pokyny pro účastníky: v nich naleznete všechny důležité informace o táboře včetně přesných informací o začátku a konci tábora, či co bude vaše dítě na táboře potřebovat. 
  • Čestné prohlášení zákonného zástupce dítěte: to od Vás budeme potřebovat v den nástupu Vašeho dítěte na tábor, nemusíte ho tedy zasílat poštou. Datum podpisu musí být právě den nástupu na tábor.
  • Zdravotní posudek: jde o potvrzení od vašeho dětského doktora, že se vaše dítě může účastnit letního tábora. I tento dokument stačí předat až při nástupu na tábor.
Přihláška je k dispozici ve formátech .doc (pokud dáváte přednost vyplňování formulářů na počítači) a .pdf (pouze ke čtení/tisku, pokud formuláře raději vyplňujete v ruce). Přihlášku stáhněte kliknutím na oranžovou šipku vpravo.


ĉ
Jakub Ondrášek,
29. 1. 2017 11:05
Ċ
Jakub Ondrášek,
29. 1. 2017 11:05