Historie


Letní dětský tábor v Albrechticích byl poprvé pořádán roku 1977. Prvního tábora se zúčastnilo jen 16 dětí, ale již o dva roky později tábořilo na louce u Sirotčího rybníka téměř 70 táborníků a 21 vedoucích. Během letních prázdnin se většinou konaly dva třítýdenní běhy, výjimečně i tři.

Účastníků tábor znatelně ubylo po roce 1989, kdy se dětem otevřely mnohem širší možnosti ve trávení volného času. Dopomohlo tomu také i částečné zalesnění prostoru táborové louky. Také doba jednoho běhu se zkrátila na dva týdny.

Po 34 letech svého fungování se základna letního dětského tábora Albrechtice stala terčem neznámého žháře. 6. března 2011 těsně po půlnoci zapálil budovu základny a celé zázemí tábořiště – kuchyně, jídelna a sklad včetně vybavení, stanových podsad a dalších materiálů shořelo.

Ještě před letními prázdninami 2011 se nám díky personální a finanční pomoci společnosti JOHNSON CONTROLS FABRICS STRAKONICE a.s. podařilo postavit novou kuchyni s jídelnou.Za celou dobu existence našeho tábora jím prošlo více než 2000 dětí. Některé děti se zúčastnily vícekrát, případně i po ukončení základní školy jezdily jako instruktoři či vedoucí, podílely se na organizaci tábora či údržbě tábořiště. Z mnoha dětí jsou již rodiče, jejichž potomci navázali na tradici a jezdí také na náš tábor.

Od svého vzniku pořádala LDT Albrechtice pionýrská skupina F. L. Čelakovského ze Strakonic a bylo tomu tak ještě mnoho let po roce 1989. Až v souvislosti s generační obměnou vedoucích po roce 2010 jsme si založili vlastní spolek a jeho jménem v tradici táborů u Albrechtic pokračujeme.

V současnosti tak tábor pořádá již třetí generace vedoucích. Každý rok na začátku letních prázdnin pořádáme jeden táborový turnus pro 30 – 40 dětí ve věku 6 - 15 let a 10 až 15 pracovníků tábora.


Na tábořišti u Albrechtic jsme netábořili vždy pouze my. V ročnících 1995 až 2005 náš tábor spolupracoval s Dětským domovem ve Volyni a jeden turnus letního dětského tábora byl uspořádán vždy pro ně.

V roce 1999 jsme navázali spolupráci s jednou z pražských pionýrských skupin, která se svými indiánskými tábory s týpí u nás tábořila celkem 7-krát, naposledy v roce 2009. Od roku 2014 naše tábořiště využívá spolek Statek, z. s. a v letošním roce se u nás chystají pořádat svůj tábor již počtvrté.
O rok později jsme za přispění stejné společnosti vyrobili dřevěné podsady pro 9 nových stanů a v následujících letech jsme v obnově tábořiště pokračovali.

Postupně jsme vybudovali nový táborový sklad a dalších 15 stanů a nakoupili nové stanové celty. To vše s finanční podporou Johnson Controls ze Strakonic a hlavně pak díky opakované účasti v programu Think Big, nadace O2.