12 di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam

Di sản văn hóa thứ 13

Hội Gióng trở thành di sản văn hóa thế giới thứ 13 ở Việt Nam

(Dân trí) - Vào hồi 16 giờ 20 ngày 16/11/2010 (tức 22 giờ 20 Việt Nam) tại Thành phố Nairobi (Thủ đô của Kenya), Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc của Việt Nam chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Như vậy, từ sau ngày 16/11/2010, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc đã là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hội Gióng được sự công nhận của UNESCO, trước hết là bởi bản thân Hội Gióng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của UNESCO với một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một lễ hội được cộng đồng bảo tồn, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, chứa đựng những sáng tạo mang tầm nhân loại, thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng cho mỗi gia đình, về một nền hòa bình cho đất nước v.v…
 
Hội Gióng là di sản thứ 3 của Hà Nội được vinh danh trong năm nay (Ảnh: VOV)

Cùng với 82 Bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám được công nhận là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới; Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc là di sản thứ 3 của Thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh  trong năm 2010.

Đợt xem xét hồ sơ năm 2010, Ủy ban liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của UNESCO đã nhận được 147  hồ sơ từ 32 quốc gia trong  113 quốc gia là thành viên của UNESCO. Vòng thẩm định nghiêm ngặt của các chuyên gia của UNESCO và Ủy ban liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của UNESCO đã chọn ra 54  hồ sơ, trong số 147 hồ sơ của các quốc gia gửi đến UNESCO để thẩm định, đánh giá ở  vòng hai.

Tháng 6/2010, Ủy ban liên chính phủ lại quyết định một số hồ sơ không đưa ra xem xét trong kỳ họp tại Nairobi từ 15-19/11/2010, còn lại có 46 hồ sơ được đưa ra xem xét, đánh giá. Tại phiên họp ngày 16/11/2010 của Ủy ban liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của UNESCO đã công nhận 46  di sản văn hóa phi vật thể của các quốc gia để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trong đó có Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc  của Việt Nam.
 
Việt Nam đã được công nhận 4 di sản văn hóa phi vật thể (Ảnh: VOV)

Trong số 46 di sản được công nhận năm nay của 29 quốc gia thành viên có 6 di sản là nghề thủ công truyền thống, 12 di sản là lễ hội, 6 di sản là tri thức dân gian, 20 di sản là nghệ thuật biểu diễn; 03 di sản là ẩm thực dân gian.

Đợt công nhận này của Ủy ban liên chính phủ theo Công ước năm 2003 của UNESCO đã nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể của thế giới được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại  là 212, trong số này có 4 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại  ở Việt Nam.

Kim Tân

Di sản thứ 14


15. Hát xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới

11h ngày 24/11/2011, Ủy ban Liên Chính phủ công ước UNESCO về bảo vệ di sản phi vật thể đã thông qua quyết định ghi nhận hát xoan ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp.

10 trong số 23 đề cử tại 9 quốc gia đã được nhận danh hiệu này, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Iran, Trung quốc, Brasil, Mali, Mauritus, Mông Cổ, UAE. .

Theo báo cáo của Ban thẩm định hồ sơ tại hội nghị Ủy ban liên Chính phủ (tổ chức tại Indonesia), hồ sơ hát xoan là tài liệu duy nhất được sự đồng thuận hoàn toàn của Ban thẩm định và đánh giá là hồ sơ tốt nhất trong số được đệ trình.

Hát Xoan
Hát xoan là di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: web Đảng cộng sản.

Trong chiến lược bảo vệ di sản văn hóa của quốc gia, năm 2009, Chính phủ đã đồng ý lập hồ sơ cho di sản hát xoan để đề nghị UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Chính quyền và cộng đồng các phường xoan ở Phú Thọ và các cộng đồng liên quan đã đồng thuận đề cử di sản này. Họ đã cùng Viện Âm nhạc, Cục Di sản văn hóa, khảo sát đánh giá hiện trạng di sản và lập hồ sơ.

Hồ sơ gửi tháng 3/2010 và đến tháng 8/2011 nhận được ý kiến đánh giá của các chuyên gia quốc tế. Các chuyên gia đánh giá cao giá trị di sản, ghi nhận những cố gắng của cộng đồng Phú Thọ bảo vệ di sản những năm gần đây và khuyến nghị UNESCO ghi nhận đề cử của Việt Nam.

Theo truyền thuyết dân gian vùng đất Tổ Phú Thọ, nghệ thuật hát xoan có từ thời các vua Hùng dựng nước. Các làng xoan gốc đều là những ngôi làng cổ nằm ở trung tâm nước Văn Lang xưa, vì vậy hát xoan còn bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa cổ. Đây cũng là loại hình âm nhạc có tính chuyên nghiệp, phản ánh trình độ, khả năng thụ hưởng văn hóa của người Việt.

Đoàn Loan (VNEXPRESS.NET)