Kỹ năng dã ngoại‎ > ‎Morse‎ > ‎

1. Tiểu sử Samuel F. B. Morse

posted Feb 29, 2012, 10:48 PM by dzunglee saigon   [ updated Mar 14, 2012, 5:05 PM by Liên đội Cách mạng tháng Tám ]

Samuel Finley Breese Morse, người sáng chế bảng tin morse, sinh ra trong ngày 27 tháng tư, năm 1791 ở tại thành phố Charlestown, Massachusetts. 

Học ở Yale College, Morse là một sinh viên rất thích thú và tò mò về điện, và ông cũng là một người nghệ sĩ rất tài giỏi. 

Vào năm 1832, khi ông đang đi thuyền về Mỹ từ Châu Âu, Morse đã được học hỏi về đề tài điện từ (electromagnetism) và có một sáng kiến về máy điện báo. Với sự giúp đỡ của hai ông Leonard Gale và Alfred Vail, Morse đã chế tạo máy điện báo dùng tít và tè tượng trưng cho chữ và số. 

Và năm 1838 ớ New York, Morse đã truyền được 10 chữ mỗi phút dùng máy điện báo mà ông đã chế sáng. 

Sáu năm sau, máy điện báo dùng điện từ của ông Samuel Morse đã được hoàng tất. Ớ Washigton, Morse truyền bản tin chính thức về thành phố Baltimore với câu trong Kinh Thánh, "What Hath God Wrought!". 

Vào Năm 1972, Samuel Morse chết ở thành phố New York City vì bị bện viêm phổi.

Comments