Kỹ năng dã ngoại‎ > ‎Morse‎ > ‎

4. Tháp Morse

posted Feb 29, 2012, 11:28 PM by dzunglee saigon   [ updated Mar 14, 2012, 5:03 PM by Liên đội Cách mạng tháng Tám ]
Khi mới học bảng mã Morse  - sử dụng tháp Morse là cách nhanh chóng và dễ thuộc nhất.CÁCH SỬ DỤNG THÁP MORSE

* Nếu chữ khởi đầu bằng TE (-), ta sử dụng phần NỬA THÁP BÊN TRÁI. Theo đó:

- Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang.

- Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên.

Ví dụ: TE – TE – TIC – TE sẽ là NỬA THÁP TRÁI – NGANG - LÊN – NGANG: sẽ là chữ Q.

* Nếu chữ khởi đầu bằng TIC (.), ta sử dụng phần NỬA THÁP BÊN PHẢI. Theo đó:

- Nếu âm tiếp theo là TE (-), ta sẽ đi theo hướng ngang.

- Nếu âm tiếp theo là TIC (.), ta sẽ đi theo hướng lên.

Ví dụ:  TIC – TIC – TE – TIC sẽ là NỬA THÁP PHẢI – NGANG – LÊN – NGANG: sẽ là chữ F.


ą
dzunglee saigon,
Feb 29, 2012, 11:28 PM
Comments