nascholingen


Als leerkracht ben je dag in dag uit bezig met leren, zowel met je eigen leerprocessen als met die van je leerlingen. LEERCOACH biedt ondersteuning bij beide.

Voor het schooljaar 2013-2014 heeft Leercoach het nascholingsaanbod opnieuw uitgebreid. Je kan de volledige brochure downloaden via de link onderaan deze pagina.

Hieronder vind je een beknopt overzicht met de belangrijkste informatie per nascholing. De sessies duren normaal gezien 3 uur. Het is mogelijk - en aan te bevelen - om verschillende sessies te combineren tot een echt traject. Je leest hier meer over in de brochure of in onze nieuwsbrief van januari 2012 of van maart 2013.

Naast de standaardprogramma's die we hier voorstellen, zijn er ook altijd mogelijkheden om een programma op maat van je school te ontwerpen.

Voor meer informatie over zowel inhoudelijke als praktische aspecten neem je best contact op met Ludwig Peeters (0486 28 67 12, ludwig.peeters@leercoach.be).


Standaard nascholingsprogramma’s (S.O.)

NIEUW: Leerstijlen en differentiatie

Een praktijkgerichte nascholing van 2 halve dagen om écht werk te leren maken van differentiatie - van lesvoorbereiding tot evaluatie. Leerstijlen vormen daarbij een eerste, maar lang niet de enige invalshoek. 

Leren Leren: horen, zien, voelen en doen!

Deze formule is ideaal voor pedagogische studiedagen. Op een heel interactieve manier maken we leerkrachten warm voor Leren Leren én zetten we hen op weg naar toepassingen in hun dagelijkse klaspraktijk. Een nascholing die niet zonder gevolg zal blijven!

Lijn krijgen in Leren Leren

Dit programma richt zich in de eerste plaats tot directieleden en stuurgroepen Leren Leren. Je krijgt zicht op de belangrijkste pijlers van Leren Leren én bekijkt concreet voor jouw school welke stappen je kan zetten in de richting van een effectieve school- en klaspraktijk.

Je kan het (leren)!

Dit is een stevig basisprogramma om een ruimere groep leerkrachten te laten kennis maken met “leercompetentie”. Dit is tegelijk een positieve én een uitdagende kijk op leren: elke leerling kan beter worden in het leren dat van hem op school wordt verwacht. Elke leerkracht kan de leerlingen ondersteunen om dat leerproces vlotter te doorlopen.

Tijdens deze nascholing bieden we leerkrachten een degelijk theoretisch kader én handenvol aanzetten om concreet aan de slag te gaan met hun leerlingen.

Komaan met dat brein!

In deze nascholing slaan we de brug tussen neurowetenschap en klaspraktijk. We onderzoeken wat de wetenschappen ons de voorbije decennia hebben bijgebracht over brein&leren en vertalen dat naar didactische mogelijkheden die vanaf de eerste dag verschil kunnen maken.

Je kan kiezen uit verschillende onderwerpen zoals: motivatie & aandacht, leerstijlen & leercyclus, brein & body, puberbrein, mindmaps & memoriseren, …

Leren werken met Leerbeest, Breintrein en Mijn Masterplan

Deze nascholing richt zich tot scholen die werken met deze handboeken of van plan zijn om ermee te starten. Via dit programma maken leerkrachten kennis met de visie, de opbouw en de gebruiksmogelijkheden van de verschillende handboeken.

Programma's op maat

In onze brochure ontdek je heel wat mogelijkheden om programma's af te stemmen op de vraag van de school. Zo kunnen we programma's brengen voor vakgroepen of voor leerkrachten die instaan voor huiswerkbegeleiding of remediëring.

Trajecten van langere duur

Net zoals u hebben wij een voorkeur voor programma's die renderen op de werkvloer. Daarom bieden wij aan om gedurende een langere periode met een school op weg te gaan. Je leest er meer over in onze brochure.

Nascholingen bij het Eekhoutcentrum (S.O. én BaO!)

Ook bij het Eekhoutcentrum vind je een ruim aanbod van nascholingen over motiverende leerbegeleiding, zowel voor het Basis- als voor het Secundair Onderwijs. Je ontdekt het allemaal op hun website www.eekhoutcentrum.be. Ga zeker eens kijken bij de MasterClasses!


FAQ

Kan ik de nascholingen ook individueel volgen?
Ja, elk jaar bieden wij een aantal nascholingen aan in "open aanbod".

Houd deze pagina en de website van het Eekhoutcentrum in de gaten voor nieuwe aanbiedingen. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Ċ
Ludwig Peeters,
24 mei 2013 04:56