leren is ...


Op deze pagina lichten we graag enkele kernbegrippen uit de visie van Leercoach kort toe.

Voor Leercoach is "leren" een positief verhaal, dat draait rond "leercompetentie" (= het beheersen van leren). Dit houdt in dat iedereen sterker kan worden in "leren". Elke competentie heeft drie dimensies: kennen, kunnen en durven/willen. In elk van die drie dimensies kan je vooruitgang boeken. We passen dit even toe op "leren": je kan bijvoorbeeld meer informatie krijgen over hoe je geheugen werkt (= kennen), een goede planning leren maken en uitvoeren (= kunnen) en leren doorzetten wanneer een leertaak moeilijk is (= willen). De drie dimensies hebben ook een sterke invloed op elkaar. Je hebt bv. correcte informatie nodig om tot goede strategieën komen en er komt ook best wat durf bij kijken om je oude vertrouwde aanpak te vervangen door een nieuwe.

Om nieuwe (leer)gewoonten te ontwikkelen moet je een aantal verschillende stappen doorlopen. Je staat eerst stil bij je bestaande gewoonten en gaat na of er verbetering mogelijk is. Dan neem je je voor om die verbeteringen aan te brengen en dan pas begint de erg lastige fase van inoefening van de nieuwe gewoonte. Daarbij kan je in heel wat gevallen wel coaching gebruiken.

Als je deze kernbegrippen beter wil leren kennen en wil ontdekken hoe je ze concreet in de praktijk brengt, kan je als leerling/lerende terecht in onze handboeken en als leerkracht in ons aanbod nascholingen en in onze Teacher Zone. In de Teacher Zone vind je achtergronden bij het ontwikkelen van een efficiënte praktijk op vlak van Leren Leren én concrete didactische tips voor het werken met onze handboeken.