ไก่.ลำใยพวงทอง( Seasonv Longan )

      นายสมเกียรติ ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปลูกพืชมาหลายชนิดและประสบผลสำเร็จ และได้รองมาปลูกลำไยพันธุ์พวงทอง ซึ่งกลายพันธุ์มาจากพันธุ์อีดอ ของทางภาคเหนือ ลำไยพันธุ์ดังกล่าวมีข้อดี คือ ผลใหญ่ ให้ลูกดก เนื้อแห้ง ไม่แฉะ เปลือกไม่หนา สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกล ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งในตอนนี้ก้ได้ปลูกมา  10  กว่าปีแล้วและได้ประสบผลสำเร็จจนได้หลักการในการทำให้ออกนอกฤดู  ในช่วงแรกทำในพื้นที่ 15 ไร่ โดยปลูกในระบบร่องสวน เนื่องจากที่ดินเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี จึงบังคับผลผลิตให้ออกนอกฤดูได้และปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกโดยร่วมมี 70 กว่าไร่ 
     ทางเราได้มีการขายกิ่งและรับไปปลูกนอกสถานที่และดูแล ให้คำปรึกษาในการปลูกและการเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้น ปัจจุบันทางเรารับดูแล
อยู่ 2 ที่คือ ที่เขาใหญ่ 100ไร่  ที่ระยอง 5 ไร่ ทางเราได้มีการเตรียมการวิเคาะร์พื้นและตกลงแนะนำในการปลูก (เช่นที่ระยองเป็นดินทรายน้ำ
สึมเร็วแห้งเร็วจะต้องเทคนิกในการบังคับในการออกของลำใย ส่วนที่เขาใหญ่จะเป็นดินหินก็ต้องมีเทคนิกเช่นกัน)
 
     เกษตรกรราดสารโปแตสเซียมคลอเรต ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคมถึง เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดต้องการ และขายได้ราคาดีกว่าลำไยในฤดู โดยขายราคาส่งที่กิโลกรัมละ 60-70 บาท ถ้าเป็นผลที่ตกเกรดจะขายกิโลกรัมละ 30-20 บาท และขณะนี้ยังไม่มีปัญหาด้านการตลาด ต้นอายุ4ปีสามารถให้ผลผลิต60-80กิโลกรัม 
       ลำไยพันธุ์พวงทอง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางจะพัฒนาให้เป็นผลไม้ของดีประจำจังหวัดต่อไป ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถกำหนดให้ออกตามใจเราได้ด้วยการราดสารซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
หน้าเว็บย่อย (1): การผลิต