ลำใยพวงทอง( Seasonv Longan )

      นายสมเกียรติ ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปลูกพืชมาหลายชนิดและประสบผลสำเร็จ และได้รองมาปลูกลำไยพันธุ์พวงทอง ซึ่งกลายพันธุ์มาจากพันธุ์อีดอ ของทางภาคเหนือ ลำไยพันธุ์ดังกล่าวมีข้อดี คือ ผลใหญ่ ให้ลูกดก เนื้อแห้ง ไม่แฉะ เปลือกไม่หนา สามารถขนส่งได้ในระยะทางไกล ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กำลังเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในตอนนี้ก้ได้ปลูกมา  7-8  ปีแล้วและได้ประสบผลสำเร็จจนได้หลักการในการทำให้ออกนอกฤดู     เกษตรกรลงปลูกในพื้นที่ 15 ไร่ โดยปลูกในระบบร่องสวน เนื่องจากที่ดินเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี จึงบังคับผลผลิตให้ออกนอกฤดูได้
     เกษตรกรราดสารโปแตสเซียมคลอเรต ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนธันวาคมถึง เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดต้องการ และขายได้ราคาดีกว่าลำไยในฤดู โดยขายราคาส่งที่กิโลกรัมละ 50 บาท ถ้าเป็นผลที่ตกเกรดจะขายกิโลกรัมละ 20 บาท และขณะนี้ยังไม่มีปัญหาด้านการตลาด ต้นอายุ4ปีสามารถให้ผลผลิต60-80กิโลกรัม 
       ลำไยพันธุ์พวงทอง ถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเป็น 500 ไร่แล้ว ซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางจะพัฒนาให้เป็นผลไม้ของดีประจำจังหวัดต่อไป ซึ่งในปัจจุบันเราสามารถกำหนดให้ออกตามใจเราได้ด้วยการราดสารซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
หน้าเว็บย่อย (1): การผลิต