Перший (бакалаврський) рівень

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.

 Галузь: 08  Право
 Спеціальність: 081 Право
 Освітня програма: Право
 Освітній ступінь: Бакалавр
 

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

                                                        1 КУРС 

  Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Викладач  Робоча програма Навчальний контент Плани практичних (семінарських) занять  Завдання для самостійної роботи студентів Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
 1  Історія України  download download download download download
 2 Українська мова (за професійним спрямуванням)  download download download download download
 3  Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  download
download download download download 
 4Творчий феномен Лесі Українки  download download download download download
 5Психологія (загальна і правова)  download download download download download
 6Основи римського цивільного права  download  download  download  download  download 
 7Історія держави і права України  download download download download download
 8Історія держави і права зарубіжних країн  download download download download download
 9Теорія держави і права  download download download download download
 10Конституційне право України  download download download download download
 11Судові та правоохоронні органи України  download download download download download

2 КУРС
 Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Викладач  Робоча програма Навчальний контент Плани практичних (семінарських) занять  Завдання для самостійної роботи студентів Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
 1Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  download download download download download
 2Фізичне виховання  download download download download download
 3Адміністративне право та адміністративне судочинство України  download  download  download  download  download 
 4Цивільне право України  download download download download download
 5Трудове право України  download download download download download
 6Кримінальне право України  download download download download download
 7Основи економічної теорії*  download download download download download
 8Основи юридичної клінічної практики*  download download download download download
 9Основи права Європейського Союзу*  download download download download download
 10Сімейне право України*  download download download download download

3 КУРС 
 Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Викладач  Робоча програма Навчальний контент Плани практичних (семінарських) занять  Завдання для самостійної роботи студентів Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
 1Державне право зарубіжних країн  download  download  download  download  download 
 2Цивільне право України  download download download download download
 3Цивільне процесуальне право України  download download download download download
 4Господарське право України  download download download download download
 5Кримінальне право України  download download download download download
 Кримінальне процесуальне право України  download download download download download
7Міжнародне публічне право  download download download download download
 8Кримінологія  download download download download download
 9Юридична практика  download download download download download
 10 Загальні засади призначення покарань  download download download download download
 11 Соціологія  download download download download download

4 КУРС 
 Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Викладач  Робоча програма Навчальний контент Плани практичних (семінарських) занять  Завдання для самостійної роботи студентів Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю
 1Міжнародне приватне право  download download download download download
 2Фінансове право України  download download download download download
 3Екологічне право України  download download download download download
 4Господарське процесуальне право України  download download download download download
 5Криміналістика  download download download download download
 6Історія вчень про державу і право  download download download download download
 7  Правові основи діяльності органів масової інформації  download download download download download
 8 Правове регулювання боротьби з порушенням митних правил  download download download download download
 9 Муніципальне право  download download download download download
 10 Зобов'язальне право  download download download download download
 11Житлове право  download download download download download
 12 Складання цивільно-правових документів  download download download download download
 13  Проблеми теорії трудового права  download download download download download
 14 Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання  download download download download download
 15Дисципліна праці  download download download download download
 16Проблеми кваліфікації злочинів
 download download download downloaddownload
 17Судова медицмна і судова психіатрія
download download download download download
 18 Міжнародні стандарти виконання кримінальних покарань  download download download download download
 19 Порівняльний аналіз англосаксонської та континентальної  системи права  download download download download download
 20 Юридична деліктологія  download download download download download
 21 Громадський контроль як інститут громадянського суспільства  download download download download download
Comments