Другий (магістерський) рівень

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

(Закон України "Про вищу освіту")
Галузь:08  Право
 Спеціальність:081 Право
 Освітня програма:Право
 Освітній ступінь:Магістр
 Навчальний планМагістр

Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін
 №Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом Викладач Робоча програма Навчальний контент Плани практичних (семінарських) занять Завдання для лабораторних робіт Завдання для самостійної роботи студентів Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю Завдання для комплексної контрольної роботи
 1 Інтелектуальна власність Бояр Андрій Олексійовичdownload downloaddownload   download download 
 2 Проблеми теорії конституційного праваКравчук Володимир Миколайович downloaddownloaddownload download download  
 3 Проблеми теорії держави і праваЛаба Оксана Василівна  downloaddownload  download  download download 
 4 Проблеми цивільного права і процесуГриняк Андрій Богданович download  downloaddownload   downloaddownload  
 5 Проблеми кримінального права і кримінології Саско Олена Ігорівнаdownloaddownloaddownload
downloaddownload 
 6 Проблеми кримінального процесу і криміналістики Крикунов Олександр Вікторовичdownload  downloaddownload  download  download 
 7 Філософія права Крисюк Юрій Петровичdownload download download downloaddownload  
 8 Порівняльний аналіз англосаксонської та романо-германської правових систем Яцишин Михайло Михайловичdownload   download  download   download  download  
 9 Проблеми трудового права і права соціального захисту Якушев Ігор Михайлович download downloaddownload  download download 
 10 Європейські стандарти кримінального судочинства Фідря Юлія Олександрівнаdownload download download  download download 
 11 Європейське право регіонального розвитку Szewczak Marcin Leopold download downloaddownload  download  download 
 12 Конституційна реформа в УкраїніКравчук Володимир Миколайович  downloaddownloaddownload downloaddownload 
 13 Теорія джерел права Колодяжна Вікторія Вікторівнаdownload download download   downloaddownload  
 14 Міжнародні стандарти виконання кримінальних покарань Кондратішина Вікторія Вікторівна downloaddownload download  download  download 
 15 Кримінальна відповідальність неповнолітніхГусак Андрій Петрович  download downloaddownload download download  
 16 Конституційна юстиціяКонончук Ірина Миколаївна downloaddownload download  download  download 
 17 Адміністративне право Європейського Союзу Sura Rafal Bogumil download download download  downloaddownload  
 18 Фінансове право Європейського Союзу  Sura Rafal Bogumildownload  downloaddownload   downloaddownload  
 19 Право зовнішніх зносин ЄСКонончук Ірина Миколаївна downloaddownloaddownload download download  
 20 Засади кримінального провадженняКрикунов Олександр Вікторович  download downloaddownload   downloaddownload  
 21 Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ УкраїниШиршикова Руслана Миколаївна download  downloaddownload   download download 
 22 Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні Малиновський Валентин Ярославовичdownload  downloaddownload 
download download  
 23 Проблеми процесуального статусу особи у сфері кримінально-процесуальної діяльності Крикунов Олександр Вікторович downloaddownload download download download  
 24 Правове регулювання діяльності релігійних організацій Гофман Юрій Богдановичdownload  downloaddownload  download  download 
 25 Історія українського конституціоналізмуГламазда Петро Володимирович  downloaddownload  download download  download 
 26 Кримінально-правові основи боротьби з корупційною злочинністюГусак Андрій Петрович  download downloaddownload 
download download  
 27 Договірне право УкраїниЧубоха Надія Федорівна  download downloaddownload  download  download 
 28 Правове регулювання відносин України та ЄСГороть Алла Миколаївна download download download  download download  
 29 Проблеми підтримання державного обвинувачення в судіФідря Юлія Олександрівна  download  downloaddownload  download download  
 30 Конкурентне  право Духневич Андрій Вікторович downloaddownload download  download download  
 31 Кваліфікація злочинів підслідних слідчим органам Національної поліції Старко Оксана Леонтіївна downloaddownload download   downloaddownload  
 32 Кримінально-правовий захист особи та права власності у країнах ЄС Старко Оксана Леонтіївнаdownload downloaddownload   download  download 
 33 Сучасна кримінально-виконавча політика УкраїниКондратішина Вікторія Вікторівна  downloaddownload download   downloaddownload  
 34 Правове регулювання міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністюГусак Андрій Петрович  download downloaddownload  download  download 
 35 Проблеми організації та проведення судових експертизКрикунов Олександр Вікторович  download download download download  download 
 36 Загальна теорія правового статусу особи Юхимюк Ольга Михайлівнаdownload downloaddownload download download  
 37 Нормотворча техніка і технологіяЮхимюк Ольга Михайлівна downloaddownloaddownload downloaddownload  
38 Основи міграційного права Лаба Оксана Василівна download  downloaddownload download  download 
 39 Право міжнародних організаційГороть Алла Миколаївна  download download download download  download 
 40 Соціальні допомоги за законодавством УкраїниСокол Марія Василівна download  download download download  download 
 41 Проблеми сімейного права країн ЄвропиСтарчук Оксана Володимирівна download download download  downloaddownload  
 42 Правове регулювання обігу цінних паперівДемчук Антон Михайлович download downloaddownload downloaddownload  
 43 Проблеми правового регулювання спадкових відносин Самчук-Колодяжна Зінаїда Федорівнаdownloaddownloaddownload 
downloaddownload 
 44 Методологічні засади трудового права Якушев ігор Михайлович download download download  download download 

Comments