L'AVENTURA POÈTICA
 
 
 
Una WebQuest de Llengua Catalana i Literatura
 
adreçada a 4t curs d'ESO
 
 
 
 
Creada per Sílvia Terradas (sterrada@xtec.cat)
 
Juliol de 2010