Sol·licitut d'Inscripció

Web del Centre d'Estudis Sant Cebrià  (CESC), que coordina i difón investigacions sobre la Vallalta i la seva gent

Inici

Notícies / Bloc

Fulls d'Història

Llibres publicats

Investigacions en curs 

Contacta amb el CESC

Enllaços recomanats

 

Sol·licitut d'Inscripció al CESC

Imprimiu aquest registre i ompliu-lo a mà. Entregueu-lo a:

 _________________________________________________

Dades Personals

Nom i cognoms:..............................................................

NIF................................................................................

Carrer ........................................ Núm............Pis ..........

Població .................................... Codi postal ..................

Telèfon .........................................................................  

E-mail ...........................................................................

_________________________________________________

Dades bancàries

Banc ...........................................................................

Adreça Agència .............................................................

Codi postal ......................Població..................................

Titular del compte ..........................................................

             Llibreta _                     Compte corrent _

Codi compte corrent:

Entitat .......................... Agència ...................................

Codi de control ......... Núm Compte .................................

.....................................................................................

Signatura del titular del compte,.