Strona główna
Sic itur ad astraPrzekazywanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań, wskazywanie celów i pomoc w ich osiąganiu to priorytety ludzi kształtujących charaktery i pomagających budować przyszłość kolejnym pokoleniom młodych, którzy zdecydowali się zostać uczniami 
IV Liceum Ogólnokształcącego.

Są wśród nich uczniowie wyjątkowi – finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. 
Ci, którzy podjęli trud dodatkowej, ciężkiej pracy i odnieśli zwycięstwo – zdobyli wiedzę oraz umiejętności, a to pozwoliło im osiągnąć kolejne sukcesy: wymarzone studia, tytuły naukowe, stanowiska prezesów, szacunek i poważanie u innych.

Zdobywane w ten sposób doświadczenia umożliwiają podejmowanie co raz to nowych wyzwań i zadań, pozwalają piąć się po szczeblach kariery oraz są przyczyną ciągłych zmian w życiu.