Laura Ansala                                                                                                                                                  


Economist, National Economic Research Team
Pellervo Economic Research
E-mail: laura.ansala[at]ptt.fi

PhD Student, Department of Economics
Aalto University School of Business
E-mail: laura.ansala[at]aalto.fi

Curriculum Vitae
[Link]Working Papers & Policy Papers

Slipping through the Cracks of a Welfare State? Children of Immigrants in Finland [Link]  
With Ulla Hämäläinen and Matti Sarvimäki
Under revision for the Journal of Economic Geography

Maahanmuuttajien lapset [Link]
With
Ulla Hämäläinen and Matti Sarvimäki
In VATT-työryhmä (eds.) Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen, 24-31.
VATT Institute for Economic Research Publications 67 (VATT Analysis 1-2014) (2014)

Tuloksellisuusrahoitus lukiokoulutuksessa: teoriasta käytäntöön [Link]
With
Jenni Pääkkönen
In Mahlamäki-Kultanen et al. (eds.) Maailman osaavin kansa 2020, 162-177.
Opetushallitus Raportit ja selvitykset (Finnish National Board of Education Reports) 2013:08 (2013)


Work in Progress

Completing Upper Secondary Education - Does Where You Grow Up Matter? [Link]

Immigration History, Entry Jobs and the Labor Market Integration of Immigrants [Link]
With Olof Åslund and Matti Sarvimäki