Dokumendid

Laukna  Raamatukogu  tööd  reguleerivad  järgmised  seadusandlikud  dokumendid:  Märjamaa  valla raamatukogude kasutamise eeskiri, Laukna Raamatukogu põhimäärus, Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste teenuste hinnakiri.
Comments