Laugen Bsk Bueskytterskole

For å få størst glede og utbytte av bueskyting er det viktig å lære seg god skyteteknikk. Det er grunnlaget for all framgang både når det gjelder mestringsglede og treffsikkerhet.  Det treningsopplegget som er beskrevet her, er det vi benytter på våre innetreninger i hallen. I vårt treningsopplegg går vi gjennom de skytetekniske grunnprinsipper ved bueskyting, og vi vil så godt det lar seg gjøre gi personlig veiledning og oppfølging.
Betingelser for deltagelse for vårt opplegg på innetreningen:
Alle nye skyttere får tilbud om tre kvelder der man uforpliktende får prøve bueskyting for å se om dette er noe man kan tenke seg å fortsette med. De som ønsker å fortsette utover disse tre øktene/kveldene, vil måtte følge vårt treningsopplegg.   
Treningsopplegg i hallen:
Treningsopplegget er inndelt i tre trinn. Hvor fort man avanserer, vil avhenge av hver enkelt. Vi tar sikte på personlig veiledning og å følge hver enkelt skytter sin naturlige utvikling.

Trinn 1 “Teknikk”:
Trening foregår med personlig veileder og vi skyter fra kort hold og på tom blinkmatte. Hensikten er å fokusere utelukkende på å lære grunnleggende teknikk uten tanke på å treffe blink og oppnå poeng. Vi går gjennom hele skyteprosessen, og tar oss god tid med hvert eneste skudd slik at du som skytter skal bli bevisst på hvordan hode, kropp, bue og pil samhandler.

Trinn 2 “Teknikk og varierende avstand”:
Samme som trinn 1, men nå varierer vi avstander. Vi skyter runder à tre piler. Vi starter med en pil på kort hold. Neste pil skytes fra medium langt hold, og siste pil fra langt hold.

Trinn 3 “Teknikk og blink”:
Samme som trinn 1 og 2, men nå skyter vi på blinkskive. Her forsøker vi å ta i bruk det vi har lært om skyteteknikk og gjennomføring samtidig med at vi også flytter fokus mot å treffe blinken. Det man her kan oppleve er at man blir så opptatt av å treffe best mulig og få mest mulig poeng, at man “glemmer” det man har lært om god teknikk. I trinn 3 kan det innimellom være aktuelt å gå tilbake til steg 1 og 2 og repetere
.
 
Egenentrening:
Skyteprosessen kan deles inn i fire trinn.
1: Forberedelse
2: Opptrekk
3. Skyting
4: Gjennomføring


1: Forberedelse:
Still deg opp i 90 graders vinkel mot blinken. Stå med føttene litt fra hverandre. Stå stødig og uanstrengt. Pust rolig.
Legg en pil på strengen.
2: Opptrekk:
Løft buearmen mot målet.
Trekk bestemt opp til anker mens buearmen holdes helt i ro.
3: Skyting:
Når du har nådd ankerpunktet, tell rolig ”ett-tusen, to-tusen” og la strengen gli ut av hånden. Buearmen holdes helt i ro!!!
4: Gjennomføring:
Etter at pilen har forlatt buen, tell ”tre-tusen, fire-tusen”. Først da kan du puste ut og senke buearmen.
 


Treningsrunde:
Bruk tre piler:
Første pil/korthold:
Still deg opp 2-4 meter fra en stor matte uten blinkskive. Legg en pil på strengen og gjennomfør alle fire trinn i skyteprosessen som beskrevet over.
Andre pil/medium hold: Ta noen skritt bakover, og gjenta hele prosessen.
Tredje pil/langt hold: Tredje pil. Gå til valgfri avstand og gjenta prosessen.
Etter at du har skutt tre piler, så kan du gå tilbake til kort hold og gjenta treningsrunden så mange ganger du ønsker. Dersom du begynner å miste fokus, så skyt alle tre pilene fra kort hold eller ta en pause.

Viktig å huske:
I dette treningsopplegget er det ikke viktig hvor du treffer på blinken. Du skal først og fremst lære deg god og stabil skyteteknikk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viser 0 artikler
Ny kolonne
Sorter 
 
Ny kolonne
Viser 0 artikler