Laugen Bueskytterklubb ble etablert i 2003 på Vinstra. Klubben er tilsluttet Norges Bueskytterforbund, og har som mål å etablere et levende bueskyttermiljø i regionen og legge til rette for at flere skal få anledning til å velge bueskyting som meningsfull hobby, trim eller konkurransesport.

Klubben har aktiviteter hele året med skyting i lagets 3D jaktsti på sommeren og innendørs skyting i vinterhalvåret.

Du finner oss også på Facebook: Laugen Bueskytterklubb