Khatam Terjemahan

                                                     [Previous] [Next] [Home]

YUSUF, dari ayat  101~111;

101. “Hai Tuhan ku ! sesungguhnya engkau telah beri kepada ku kerajaan dan engkau telah ajar kepada ku takwail mimpi, hai yang menjadikan langit-langit dan bumi ! engkau penjaga ku didunia dan akhirat, terimalah akan daku sebagai muslim dan hubungkan lah akan daku dengan orang-orang yang soleh”.

102. Yang demikian itu, khabar ghaib yang kami wahyukan kepada mu pada hal engkau tidak  ada dihadapan mereka, tetakala mereka rombak urusan mereka, pada hal mereka mengatur tipu daya.

103. Dan kebanyakan manusia, walau pun engkau ingin, tidak mahu beriman.

104. Sedang engkau tidak minta kepada mereka bayaran atas itu, yang demikian tidak lain, melainkan satu peringatan bagi manusia.

105. Dan beberapa banyak tanda dilangit-langit dan dibumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling daripadanya.

106. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan sambil menyegutukan.

107. Apakah mereka aman daripada kedatangan azab kepada mereka dari Allah atau kedatangan kiamat kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak sadar ?

108. Katakan lah; “inilah jalan ku, yang aku dan orang-orang yang turut kepada ku seru manusia kepada Allah dengan menunjukkan keterangan, dan maha suci Allah ! dan bukanlah aku ini dari golongan musrikin”.

109. Dan tidak kami urus sebelum mu, melainkan laki-laki dari ahli negeri-negeri, yang kami beri wahyu kepada mereka, apakah tidak mahu mereka berjalan dibumi, lalu mereka lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka bagi orang-orang yang bertakwa, oleh kerana nya, tidak kah mahu kamu fikirkan ?.

110. Hingga apabila  putus asa Rasul-Rasul itu dan mereka sangka, bahawa mereka telah didustakan, bawalah datang pertolongan kami, lalu diselamatkan siapa yang kami kehendaki, dan seksaan kami tidak boleh ditolak dari kaum yang berdosa.

111. Sesungguhnya ada pada cerita-cerita mereka, satu pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Bukanlah ia itu ucapan yang diada-adakan, tetapi sesuai apa yang ada dihadapan nya dan sebagai keterangan bagi tiap-tiap sesuatu, dan sebagai pertunjuk dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/344680212261197/doc/438880539507830

Following Twitter,
[] https://twitter.com/wasiyyah5/status/690168649601052672.

Comments