οι Σκακιστές του ΑΟ ΛΑΤΩ

Τα στοιχεία και τα elo των σκακιστών του Α.Ο. ΛΑΤΩ από την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία:
(Πατήστε εδώ αν δεν βλέπετε σωστά τη σελίδα).