Πρωταθλήματα Αγίου Νικολάου

Στην σελίδα αυτή, θα αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που κέρδισαν τα πρωταθλήματα Αγίου Νικολάου, απο το 1993 οπότε και πραγματοποιήθηκε το πρώτο απο αυτά. Σε πρώτη φάση θα αναγράφονται οι τρείς πρώτοι, το σύστημα των αγώνων και ο αριθμός των συμμετοχών. Αργότερα, θα γίνει προσπάθεια να εμπλουτισθεί η σελίδα με περισσότερα στοιχεία, με φωτογραφίες καθώς και με τα στοιχεία και άλλων  τουρνουά που έγιναν μέχρι σήμερα. Σε ανοιχτό φόντο, όσοι δεν ανήκαν στον ΑΟ ΛΑΤΩ αλλά σε κάποιον άλλο σύλλογο.
 

Αρ.

Έτος

Συμμετοχές

Σύστημα

Πρώτη Θέση

Δεύτερη Θέση

Τρίτη Θέση

1ο

1993

30

ελβετ 9γ

1. Λονταρίδη Μαρία

2.Παπανδρέου Νίκ 7,5

3. Ντούρλιας Φώτης 7

2ο

1994

32

ελβετ 9γ

1. Ποταμιανάκης Μαν. 8β

2. Παπανδρέου Νίκ 7

3. Κωνσταντουράκης Γιάννης 6,5

3ο

1995

38

ελβετ 9γ

1. Δεσποτάκης Βασίλης 8,5β

2. Παπανδρέου Νίκ 8

3. Λονταρίδη Μαρία 6,5

4ο

1996

31

ελβετ 9γ

1. Παππάς Κώστας

2. Βλαχάκης Νεκτ 7,5

3. Λονταρίδη Μαρία 6,5

5ο

1997

8

πούλ

1. Παππάς Κώστας 5,5β

2. Βάϊτνερ Χέννιγκ 5,5

3. Νίχλος Αντώνης 4

6ο

1998

8

πούλ

1. Παππάς Κώστας

2. Βάϊτνερ Χέννιγκ 5,5

3. Σπυριδάκης Ζαχαρίας 5

7ο

1999

9

πούλ

1. Παππάς Κώστας 8β.

2. Δεσποτάκης Β 5,5

3. Νίχλος Αντώνης 5,5 (το πρωτάθλημα εκείνο, είχε ενσωματωθεί στο 6ο ατομικό πρωτάθλημα του Νομού Λασιθίου).

8ο

2000

6

πούλ

1. Παππάς Κώστας 4,5β

2.Γραμμέλης Θαν 3,5

3. Νίχλος Αντ. 3

9ο

2001

6

πούλ

1. Παπαδάκης Πελ. 6β.

2. Παππάς Σταύρος 3

3. Σαρρής Αντ. 2,5 (Στούς αγώνες εκείνους δεν πήραν μέρος οι ισχυροί σκακιστές του Συλλόγου).

10ο

2002

17

ελβετ 9γ

1. Παππάς Κώστας

2. Νίχλος Αντώνης 7,5

3. Νικολαράκη Ειρήνη 5,5

11ο

2003

16

ελβετ 9γ

1. Παππάς Κώστας

2. Νίχλος Αντώνης 7,5

3. Βούλγαρης Χάρης 6,5

12ο

2004

12

ελβετ 7γ

1. Παππάς Κώστας 6,5β

2. Νίχλος Μιχάλης 4,5

3. Νίχλος Αντώνης 4

13ο

2005

12

πούλ

1.Τσιλίδης Αλέξανδρος 10β

2. Δεσποτάκης Βασ. 9,5

3. Παππάς Κώστας 9

14ο

2006

8

πούλ

1. Γεωργουσόπουλος Γ.

2. Γραμμέλης Θαν. 5

3. Νικολαράκης Μαν. 4,5

(Στους αγώνες εκείνους δεν πήραν μέρος οι ισχυροί σκακιστές του Συλλόγου).

15ο

2007

4

πούλ 2πλών συναντ.

1. Τσιλίδης Αλέξ. 5,5β

2. Παππάς Κ. 4,5

3. Νίχλος Αντώνης 2

16ο

2008

20

ελβετ 7γ

1. Τσιλίδης Αλέξ.

2.Κοσμαδάκης Δ. 5,5

3. Νίχλος Αντώνης 5

17ο

2009

18

ελβετ 7γ

1. Κοσμαδάκης Δημ. 5,5β

2. Τσιλίδης Αλεξ. 5,5

3. Μυλωνάκης Γιώργος 5,5

(Εδώ είχαμε τριπλή ισοβαθμία).

18ο

2010

9

πούλ

1. Παππάς Κώστας 8β.

2. Νίχλος Αντών 6,5β.

3. Δεσποτάκης Βασ 6β.

19ο 

2011

28

ελβετ 9γ

1. Τσιλίδης Αλέξ. 8,5β.

 2. Χρυσοστόμου Δημ. 7β.

3. Παππάς Κώστας 6,5β.

20ο

2012

24

2 προκρ. όμιλοι (με ελβετ) + τελ. φάση 8 παικτών με σύστημα πούλ κ μεταφερόμενα αποτελέσματα

1. Παππάς Κώστας 6β.

2. Νίχλος Αντώνης 6β.

3. Οικονόμου Θωμάς και Τσιχλής Γιάννης με 4,5β.

21ο

2013

20

ελβετικό 7γ

1. Παππάς Κώστας 6,5β.

2. Τσιχλής Ιωάννης 6β

3. Νίχλος Αντώνης 5β

22ο

2014

12

ελβετικό 7γ

1. Παππάς Κώστας 6β.

2. Δεσποτάκης Βασ. 5β.

3. Τσιχλής Χρήστος 4.5β.

23ο

2015

13

ελβετικό 7γ

1. Παππάς Κώστας 6,5β.

2. Βασιλείου Αιμ. 6,5β.

3. Νίχλος Αντώνης 4β.    

24ο

2016

36

ελβετικό 7γ

1. Τσιχλής Γιάννης 6,5β.

2. Κοζύρης Ηλίας

3. Νίχλος Αντώνης 5β.         

25ο

2017

28

ελβετικό 7γ

1. Παππάς Κώστας 6,5β.

2. Δεσποτάκης Βασ. 6,5

3. Ορφανάκη Καλλιόπη 5β.

26ο

2018

32

ελβετικό 8γ

1. Κοζύρης Ηλίας 7β.

2. Δεσποτάκης Β. 6,5β

3. Μαγουλιανός Νίκος 6,5β.